Доклад на конференции “БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ”

Автор: · Дата: 21 Март 2012 · Пока нет комментариев

Павленко Д.В. Перспективи застосування активних електродів для електрокардіографій високої роздільної здатності / Д.В. Павленко, А.В. Хоружна, О.М. Дацок //”Біомедична інженерія та технологія”:  матеріали ІІІ міжнародної конференції , Київ, 15 – 16 березня 2012 р. – ММІФ НТУУ «КПІ». – с. 143

Перспективи застосування активних електродів

для електрокардіографії високої роздільної здатності

Павленко Д.В., Хоружна А.В., Дацок О.М.

Анотація. Обґрунтована значимість вимірювання біоелектричних потенціалів серця з високим ступенем деталізації; виявлено основні вимоги до створення апаратно-програмного комплексу на базі системи цифрових активних електродів, що дозволить здійснювати картування міокарду з високою роздільною здатністю.

Вступ

Основний спосіб боротьби з високим рівнем смертності внаслідок серцево-судинних захворювань – це, перш за все, своєчасна діагностика та виявлення патологій ССС, що передбачає розробку сучасного високоінформативного діагностичного обладнання. Однією з актуальних проблем кардіології залишається одержання максимально повної  інформації про електричний потенціал серця, на базі якої можливо розширити діагностику патологічних станів міокарду. Сучасні електрокардіографи високої роздільної здатності побудовані на основі елементної бази з високою вартістю та системи традиційних гальванічних хлор-срібних електродів для реєстрації біопотенціалів (БП).

Основна частина

Основна ідея запропонованої комп’ютерної діагностичної системи полягає у реалізації електродів у якості закінчених цифрових приладів, що включають пристрої підсилення сигналу, лінеаризації, калібрування, аналого-цифрового перетворення та інтерфейсу SPI для інтеграції в системі реєстрації. Однією з найважливіших проблем є створення електродів, що забезпечують вимірювання БП у необхідному динамічному діапазоні при мінімальному рівні спотворень, що виникають через електрохімічні процеси на проміжку електрод – шкіра при застосуванні металевих електродів. Використання ізольованих електродів дає можливість уникнути подібних недоліків. Крім того, вартість ємнісних електродів значно нижча від найрозповсюдженіших хлор-срібних електродів. Наші попередні дослідження [1] довели практичну придатність ізольованих датчиків для вимірювання біоелектричних сигналів, але високий опір електроду передбачає необхідність розташування підсилювача БП у безпосередній близькості, що, в свою чергу, підвищить відношення сигнал/шум.

Висновки

Запропонований підхід дозволить підвищити якість вимірювань та максимально автоматизувати діагностику, що зумовить використання комплексу для тривалої реєстрації сигналів. В свою чергу, використання ізольованих електродів для відведення БП та сучасної елементної бази невисокої вартості дозволяє розробити доступну комп’ютерну систему діагностики, що є передумовою її широкого впровадження у приватні та державні установи.

Перелік посилань:

  1. Павленко Д.В. Определение эквивалентных параметров ёмкостных электродов биомедицинского назначения/Д.В. Павленко, Н.И. Белецкий,  А.В. Хоружная//Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития (МРФ –2011). – Харьков. – Т№3. – с.372 –376

Популярность: 37%

Рубрика: Публікації · Запись имеет метки: , ,  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.