Біомедична практика

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація програми дисципліни “Біомедична практика

 для студентів радіофізичного факультету спеціальності  “Фізична та біомедична електроніка”. Практика проходить на базі  науково-дослідного інституту Проблем кріобіології та кріомедицини НАН України м. Харків

Керівник практики – доцент кафедри ФБМЕ і КІТ Нардід О.А.

 

У результатi проходження практики студенти повиннi:

знати – правила технiки безпеки i охорони працi у науково- дослiдних лабораторiях, основнi принципи планування i проведення експерименту, основнi методи бiофiзичних дослiджень, характеристики найпоширеннiшого обладнання в галузях біології та медицини, методи проведення експерименту та методи обробки результатiв i форми звiтностi;

вмiти– методично правильно планувати та ставити експеримент, обробляти експериментальнi данi та робити логiчнi висновки з аналiзу результатiв, використовувати отриманi навички при вирiшеннi завдань, пов’язаних з професiйною дiяльнiстю;

отримати навички– роботи на приладах та устаткуваннi для бiомедичних дослiджень, приготування бiологiчних зразкiв для дослiджень, використання статистичних методiв обробки результатiв, оформлення звiтiв про науково- дослiдну роботу.

У процесi виконання практики проводяться:

органiзацiйнi збори, заняття з техники безпеки та охорони працi, планування та проведення експериментiв, органiзацiї дослiдної роботи, поясненню iндивiдуальних завдань, методам обробки експериментiв  та оформленню отриманих результатiв.

Протягом практики проводяться екскурсiї по лабораторiях кафедри та наукових установ з метою ознайомлення з приладами та устаткуваням для бiофiзичних  і біомедичних дослiджень та науковими напрямками кафедри.

Популярность: 17%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.