Електроніка напівпровідникових приладів

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу “ Електроніка напівпровідникових приладів”

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико- математичних наук  Шеховцов М. О.

Курс – лекційний, з лабораторними роботами.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення фізичних явищ  в напівпровідниках, на базі яких створені напівпровідникові прилади для вирішення науково- технічних завдань електроніки;

 

Завдання – формування у студентів наукових  знань про фізичні явища  в напівпровідниках, на базі яких створюються напівпровідникові прилади.

 

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:

– фізичні явища, на базі яких створені прилади напівпровідникої електроніки;

–  основні типи приладів напівпровідникової електроніки, принцип їх дії, характеристики і параметри та методи їх вимірювання;

– основи теорії напівпровідникових приладів;

– основні завдання електроніки, які вирішуються напівпровідниковими приладами;

вміти:

– вибирати тип напівпровідникового приладу для вирішення науково- технічного завдання;

–  вибирати електричний режим застосування напівпровідникового прилада для вирішення науково- технічного завдання в різних кліматичних та радіаційних умовах;

– рабити теоретичну оцінку оцікуваних результатів застосування напівпровідникових приладів.

Література

  1. К.В. Шалимова  Физика полупроводников. М: Энергия, 1976
  2. С.М. Рывкин Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М: Гос. Из – во. физ. – мат. лит., 1963
  3. Ф. Блатт Физика электронной проводимости в твердых телах. М:  Мир, 1971.
  4. Г.Е. Пикус Основы  теории полупроводниковых приборов. ГИФЛМЛ. М: Наука, 1965
  5. И.И. Петровский Электронная теория полупроводников, Минск:  Высшая школа, 1964.
  6. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. –т. 1., т.2  М: Мир, 1984.

Популярность: 12%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.