Електронні медичні системи

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Електронні медичні системи»

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович.

Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета – вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування.

Завдання дисципліни – вивчення особливостей конструкцій та роботи систем медичного призначення.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати: особливості структур біотехнічних систем та їх технічних підсистем, вузлів та особливості систем відображення та обробки медичної  інформації

вміти: синтезувати структури медичних електронних  систем, розробляти методичне та метрологічне забезпечення для їх експлуатації та визначати критерії оцінки ефективності їх застосування.

Література.

1. Мустецов Н.П.,Белецкий Н.И., Катрич В.А. Медицинские электронные системы: Учебн. пособие. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – 248 с.

2.  Козіна О.А., Поворознюк А.І. Комп’ютерні системи медичної діагностики: Навч. посібник .-Х.: НТУ «ХПІ», 2007.- 224с.

3. Микрокомпьютерные медицинские системы: Проектирование и применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 1983.-544с.

4. Ахутин В.М. Биотехнические системы, – Л.: Изд–во ЛГУ, 1981.-220с.

5. Дюк В.А. Информационные технологи в медико-биологических исследованиях.- СПб: Питер, 2003.-523с.

Популярность: 14%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.