Фізика напівпровідників

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Робоча програма 

Анотація дисципліни  “Фізика напівпровідників
для студентів радіофізичного факультету.

 

Викладач – доцент кафедри ФБМЕ і КІТ Білецький М.І.

Курс – лекційний, з практичними та лабораторними заняттями.

 

Мета та завдання дисципліни

 

1. Мета навчальної дисципліни:

Вивчення теорії провідності напівпровідників, фізичних явищ в напівпровідниках під впливом дій електричного, магнітного полів та оптичного і ультрафіолетового випромінювання.

2. Завдання дисципліни:

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: властивості напівпровідників, їх поведінку в діапазонах температур, а також під впливом слабких і сильних електричних і магнітних полів, оптичного випромінювання. Ефекти, які виникають у напівпровідниках при цьму.

Уміти: диференціювати явища і ефекти, які проявляються в напівпровідниках при дії різних фізичних факторів; використовувати ці ефекти для створення ефективних приладів електроніки – генераторів, підсилювачів, детекторів електричних і НВЧ сигналів. Уміти вирішувати сучасні завдання мікро та наноелектроніки.

3 Перелік дисциплін, які забезпечують навчальну:

  1. Фізика твердого тіла
  2. Квантова механіка
  3. Електродинаміка
  4. Термодинаміка
  5. Вища математика
  6. Фізика

 

Основна література

1. Киреев В.С. Физика полупроводников. Уч. Пособие. М. Высш. школа, 1969.592 с.

2.В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников  Физика полупроводников. М. Наука,1977,672 с.

3. Шалимова К.В. Физика полупроводников.М., Энергия, 1976, 416 с.

4.Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков,М., Высш.шк..1977, 448 с.

Популярность: 15%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.