Інформаційно-комп’ютерні технології в медицині

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Інформаційно-комп’ютерні технології в медицині»

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з використання комп’ютерних технологій при проектуванні медико-інженерних (біотехнічних) систем.

Завдання дисципліни – вивчення основних принципів та можливостей комп’ютерних технологій при створенні та експлуатації медичних систем діагностичного та лікувального призначення

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати:  основні підходи до роботи з інформацією,  стратегії прийняття рішень при створені медичних систем, принципи побудови баз даних та баз знань та комп’ютерні методи обробки результатів експерименту;

вміти: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для створення систем штучного інтелекту та біотехнічних систем різного призначення з максимальним використанням можливостей комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій та використовувати можливості СКБД та спеціалізованих медичних баз даних;

Література.

1. Багриновский К.А., Хрусталев Е.Ю. Новые информационные технологии. -М.:ЗКО, 1996.-316 с.

2. П. Страссман. Информация в веке электроники. – М.: Наука, 1997. – 210 с.

3. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход.- М.: Вильямc, 2006. – 1408 с.

4. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика по нечеткой логике.- Винница: Континент-ПРИМ, 1995. -132с.

5. Продеус А.И., Захрабова Е.Н. Экспертные системы в медицине. -К: Век, 1998.- 320с.

Популярность: 19%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.