Інформатика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу “Інформатика”

Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Практичні заняття проводять викладачі кафедри ФБМЕ та КІТ Антоненко Є.О. та кафедри теоретичної радіофізики Іванченко Д.Д.

Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у першому семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для студентів радіофізичного факультету усіх напрямків підготовки.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою і завданням навчальної дисципліни “Інформатика” є ознайомлення студентів з концептуальними, інформаційними, апаратними і програмними основами роботи сучасних обчислювальних машин, формування знань з основ функціонування локальних та глобальних обчислювальних мереж, засобів захисту інформації та питань безпеки у сфері інформаційних технологій. В рамках даного курсу студенти отримують знання з сучасної організації процесу розробки програмного забезпечення, основ програмування на мові С, практичні навички роботи з пакетом прикладних програм Microsoft Office.

Студент повинен знати:

–     основні події та факти з історії розвитку обчислювальної техніки;

–     загальні принципи побудови обчислювальних систем;

–     базовий склад та організацію взаємодії апаратних і програмних засобів сучасних персональних комп’ютерів;

–     класифікацію та призначення програмного забезпечення;

–     принципи роботи операційних систем;

–     засади проектування та функціонування комп’ютерних мереж;

–     фізичні принципи цифрової обробки і передачі даних;

–     основи захисту інформації, засоби захисту від вірусів та мережевих атак;

–     принципи і основні алгоритми стиснення даних, мультимедійні технології;

–     основи менеджменту у сфері інформаційних технологій;

–     основи програмування та алгоритмічних мов.

Студент повинен вміти:

–     впевнено користуватися сучасною обчислювальною технікою;

–    працювати у середовищі операційних систем сімейства Microsoft Windows;

–    створювати, модифікувати, зберігати, систематизувати електронні документи;

–    використовувати сучасні механізми обміну даними;

–    захищати  інформацію та обчислювальні системи  від комп’ютерних вірусів та несанкціонованого доступу;

–    здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет.

 

Література

1. Электронный ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Информатика

2. А. С. Грошев. Информатика. Учебник для вузов. – Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, 2010. — 470 с. — ISBN 978-5-261-00480-6

3. Волков В. Б., Макарова Н. В. Информатика: Учебник для вузов. – С-пб:Издательство Питер, 2011. – 576 с.

4. Гиляревский Р.С. Информационный менеджмент: управление информацией, знанием, технологией. — СПб.: Профессия, 2009. — 304 с.

Популярность: 14%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.