Квантово-розмірні ефекти у твердотілих НВЧ приладах

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу “ Квантово-розмірні ефекти у твердотілих НВЧ приладах ”

Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д.

Курс – лекційний.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення фізичних принципів роботи приладів на основі  квантоворозмірних ефектів, в тому числі приладів, що працюють в міліметровому та субміліметровому діпазонах.

Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи  твердотілих  приладів на  основі багатошарових напівпровідникових структур;

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:  принципи роботи сучасних  напівпровідникових приладів з використання квантово – ро мірних ефектів та фізичні процеси, що протікають в них;

вміти: орієнтуватися в сучасних напівпровідникових приладах, в яких використовуються   квантово – розмірні ефекти.

 

 

Література

1. Прохоров Э.Д. Квантово-размерные эффекты в твердотельных сверхвысокочастотных приборах: учебное пособие.-Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2005.-220 с.

2. Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника: учебное пособие.-Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2008.-544 с.

3. Епифанов Г.И. Физические основы микроэлектроники. – М: Сов. радио, 1981.

4. Зи.С. Физика полупроводниковых приборов // В 2-х томах. – М.: Мир, 1984.

5. Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов. – М.: изд-во МГУ, 1986.

6. Голубев Л.В., Леонов Е.И. Сверхрешётки. – М.: Знание, 1977.

7. Пожела Ю.К., Юцене В. Физика сверхбыстродействующих транзисторов. – Вильнюс, «Мокслас»1989 г.

Популярность: 11%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  



Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.