Лабораторно-аналітична техніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Робоча програма

Анотація дисципліни «Лабораторно-аналітична техніка»

Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М.

Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення методів проведення лабораторних аналізів, принципів побудови відповідних технічної засобів, аналіз перспектив розвитку лабораторно-аналітичної техніки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати – фізико-хімічні принципи, на яких заснована робота окремих приладів для лабораторного аналізу; питання технічного та методичного забезпечення найбільш поширених медичних аналізів; особливості пробопідготовки для різних видів аналізів; сучасні методи автоматизації і програмного управління процесами аналізу; перспективи подальшого розвитку лабораторно-аналітичної техніки;

– вміти – користуватися найбільш поширеними приладами для лабораторних аналізів; аналізувати схеми і конструкції лабораторних приладів; обирати оптимальний склад апаратури для тих або інших видів аналізів; формулювати технічне завдання на проектування апаратів для лабораторних досліджень.

Література

1. Меншиков В.В. Лабораторные методы исследований в клинике: Справочник.-М:, 1987. – 387с.

2. Попечителев Е.П., Чигирев Б.И. Двухлучевые фотометрические системы для клинико-физиологических исследований.-Л.: Из-во ленинградского университета, 1991.-222 с.

3. Плэмбэк Дж. Электрохимические методы анализа: Основы теории и применение.-М.: Мир, 1985.-504с.

4. Рабинович Ф.М. Кондуктометрические счетчики частиц и их применение в медицине.–М.: Медицина, 1972.–176 с.

Популярность: 17%

Рубрика: Анотації дисциплін, Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.