Медична електроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Робоча програма

Анотація дисципліни «Медична електроніка»

Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М.

Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення принципів дії та особливостей функціонування окремих вузлів та приладів біомедичної електроніки

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати – основні принципи реєстрації біопотенціалів, структуру та принципи дії підсилювачів біопотенціалів, підсилювачів загального використання електронно-медичної апаратури, призначення та схемотехніку активних фільтрів, різновиди нелінійних перетворювачів аналогових сигналів, принципи побудови та застосування генераторів гармонійних та імпульсних сигналів, схемотехніку цифрових пристроїв біомедичної електроніки;

– вміти – аналізувати параметри та характеристики електронних схем медико-біологічного призначення, застосовувати відомі методи розрахунку електронних схем.

Література

1. Остроухов В.Д. Конспект лекций по курсу «Биомедицинская электроника. Часть 1».- Харьков: ХТУРЕ, 1997.-85 с.

2. Остроухов В.Д. Конспект лекций по курсу «Биомедицинская электроника. Часть 2».-Харьков: ХТУРЕ, 1997.-71 с.

3. Агаханян Е.М. Электронные устройства в медицинских приборах: Уч. пос. / Т.М. Агаханян, В.Г. Никитаев. – М.: БИНОМ. Лаборат. знаний, 2005. – 510 с.

4. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых устройств. – М.: Издательский дом «Додека-ХХІ», 2005. – 528 с.

Популярность: 17%

Рубрика: Анотації дисциплін, Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.