Медико-біологічні дослідження

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Медико-біологічні дослідження»

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович.

Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета – вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини.

Завдання  – вивчення інженерних методів дослідження біологічних об’єктів, та методичних особливостей їх реалізації

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати: особливості біологічних систем, як об’єктів дослідження, головні групи методів вивчення проявів життєдіяльності організму та методичні прийоми їх проведення

уміти: вибирати оптимальний метод дослідження в залежності від медичної задачі, наявної техніки, рівня підготовки персоналу та оцінювати похибки методичного характеру.

Література.

1. Мустецов Н. П. Инженерные методы медико – биологических исследований. Уч. пособие. Х.: ХГТУРЭ, 1999. – 176с.

2. Лабораторные исследования в клинике. Под ред. Меньшикова В. В.- М.: Медицина 1987. – 368с.

3. Сороко А. В. Интроскопия. М.: Атомиздат.- 1982. – 216с.

4. Справочник по функциональной диагностике. Под ред. И.А. Кассирского. –М.: Медицина, 1970. – 848с.

5. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин (Измерительные преобразователи). Уч. пособ. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

Популярность: 15%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.