Оптоелектроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу «Оптоелектроніка»

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В.

Курс – лекційний, з практичними  заняттями.

Мета та завдання навчальної дисциплини

Мета – Формування теоретичних знань ефектів, які протікають в напівпровідниках, з метою створення різних фотоприймачів та фотовипромінювачів.

Завдання – засвоєння теоретичних основ,               формування у студентів практичних навичок щодо використання оптоелектронних пристроїв.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

рівняння, що описують поведінку електромагнітних хвиль в вільному просторі та             в середовищі;  оптичні константи речовини; процеси поглинання в напівпровідниках;  фотоприймачі;  магнітооптичні ефекти;  процеси випромінювання із напівпровідників;   джерела випромінювання;  напівпровідникові лазери;  світлодіоди; – волоконно-оптичні лінії зв’язку;  прилади оптоелектроніки;

вміти:  експериментально визначати оптичні константи; використовувати на практиці сонячні елементи, батареї;  в залежності від довжини хвилі випромінювання використовувати ті чи інші напівпровідники у світловодах; за допомогою різних пристроїв створювати, зберігати та відновляти голограми; в залежності від потреб використовувати ті чи інші оптопари.

Література

  1. Мосс Т., Баррэл Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника. – М: Мир, 1976.- 430 с.
  2. Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников. – М: Наука, 1977. – 366 с.
  3. Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. – М: Мир, 1980. – 456 с.
  4. Смит Р. Полупроводники. – М: Мир, 1982. – 560 с.

 

Популярность: 10%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.