Програмування і алгоритмічні мови

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу “Програмування і алгоритмічні мови”

Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В.

Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у другому семестрі для студентів радіофізичного факультету напрямку підготовки мікро- та наноелектроніка.

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Основи програмування» є ознайомлення студентів з основними принципами технології ООП та оволодіння ними основами мов програмування С та С++, методами проектування та створення програм згідно сучасних технологій програмування, набуття практичних навичок роботи у візуальних середовищах та розробки програм з сучасним графічним інтерфейсом користувача.

 

Студент повинен знати:

—     правила побудови і основні елементи програми на мові С;

—     основні принципи ООП;

—     відмінності мови С++ від С;

—     синтаксичні конструкції, що реалізують ООП у мові С++;

—     принципи створення програмного забезпечення з графічним інтерфейсом користувача.

Студент повинен вміти:

—     створювати алгоритми розв’язку задачі;

—     порівнювати різні алгоритми і обирати найбільш ефективні;

—     виконувати програмування за обраним алгоритмом;

—     впевнено користуватися візуальним середовищем розробки QT.

—     реалізувати взаємодію користувача з програмою за допомогою графічного інтерфейсу;

—     тестувати та відлагоджувати програми;

 

Література

1. Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных. –М.: Мир, 1989, 360 с.

2. Б. Керниган, Д.Ритчи. Язык программирования С, 2-е издание.– Вильямс: 2009, 292с. ISBN: 978-5-8459-0891-9

3. Б. Страуструп Язык программирования С++. –М.: Невский диалект–Бином, 2008, 1104 с. ISBN 5-7989-0226-2, 5-7940-0064-3, 0-201-70073-5

4. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/C++

Популярность: 12%

Рубрика: Учебный процесс ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.