Сводная таблица — дисциплины кафедры

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Рабочие учебные программы и аннотации учебных дисциплин

Ниже приведен перечень дисциплин, чтение которых обеспечивают преподаватели кафедры физической и биомедицинской электроники. Названия дисциплин являются ссылками (если на сайте уже размещены дополнительные сведения), по которым можно ознакомиться с их содержанием, скачать нормативные документы.

№ з/п.

Назви навчальних дисциплін і видів навчальної роботи

Семестр

Курс

Шифр групи

2

Асистентська практика

2

5

РЕ-51

3

Біомедична практика(а)

2

3

PЕ-31

4

Біосенсорика(а)(л)(б)

2

4

РЕ-41

5

Вакуумна електроніка(п)(б)

2

3

РЕ-31

6

Вакуумна електроніка(п)(б)

2

3

РР-31-37

8

Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних полів
з біологічними системами
(а)(п)(л)(м)

1

5

РР-53

43

Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних
 випромінювань з біологічними системами(а)(п)(л)(м)

2

4

РЕ — 51

9

Дослідницька робота(а)

2

4

РЕ-41

10

Електромагнітні вастивості
плазмоподібних середовищ
(а)(л)(б)

1

5

РР-53

11

Електронні медичні системи(a)

1

3

РЕ-41

12

Електронні медичні системи(а)

2

2

РЕ-31

13

Практика з електроніки(п)

1

2

РЕ-21

14

Елементна база електроніки(а)(п)(м)

2

4

РЕ-41

15

Електроніка напівпровідникових приладів (Ч1)(а)(п)(л)(м)

1

4

РР-43

16

Електроніка напівпровідникових приладів (Ч2)(а)(л)(б)

2

4

РР-43

18

Анатомія людини(а)(п)(м)

2

1

РЕ-11

19

Інженерна та комп’ютерна графіка(а)

1

2

РЕ-21

20

Інформаційно-комп’ютерні технології в медицині(a)

1

5

РЕ-51

21

Інформатика(а)

1

1

РЕ-11

22

Інформатика(а)

1

1

РР-11-13

23

Квантоворозмірні ефекти у твердотілих НВЧ приладах(а)(п)(б)

2

5

РР-53м

24

Кінетичні явища в напівпровідниках(а)

1

5

РР-53

25

Лабораторно-аналітична техніка(а)(п)

1

3

РЕ-31

26

Лазерна техніка в медицині(а)(п)

1

4

РЕ-41

27

Матеріали електронної техніки

2

3

РЕ-31

29

Медико-біологічні дослідження(a)

1

3

РР-33

30

Медико-біологічні дослідження(а)

1

2

РЕ-21

32

Медична електроніка(а)(п)

1

4

РЕ-41

33

Моделювання в біології

1

5

PE- 51

34

Обчислювальна математика(а)

1

2

РЕ-21

35

Обчислювальна практика

2

1

РЕ-11

36

Обчислювальна практика

2

3

РР-33

38

Оптоелектроніка(а)

2

4

РР-41-47

39

Оптоелектроніка(a)

2

4

РЕ-41

40

Оптоелектроніка

2

4

РР-43

41

Основи наноелектроніки(а)(п)

2

3

РЕ-31

42

Основи біології і фізіології(а)(м)

1

1

PE- 11

44

Патологія і клінічна діагностика(а)(п)

2

4

РЕ-41

45

Переддипломна практика(а)

1

5

РР-53

46

Прилади медичної діагностики та терапії(а)(п)

2

4

РЕ-41

47

Прилади і техніка відображення
медико-біологічної інформації(a)(п)

2

3

РЕ-31

48

Програмування і алгоритмічні мови(а)

2

1

РЕ-11

49

Проектування медико-інженерних систем(а)

1

5

РЕ-51

50

Спецсемінар(кінетичні явища)

1

5

РР-53м

51

Сучасні досягнення напівпровідникової техніки

2

5

РР-53м

52

Твердотільна електроніка(а)

2

4

РЕ-41

53

Твердотільна електроніка(а)(п)(л)(м)

2

4

РР-41-47

54

Технологічні основи мікроел-ки(а)(п)(л)(м)

1

5

РР-53

55

Технологічні основи мікроел-ки (РЕ)(а)(п)

1

4

РЕ-41

56

Технологія мікробіосенсорів(л)

1

5

РЕ-51

57

Фізика напівпровідників(а)(п)

1

4

РР-41-47

58

Фізика напівпровідників(а)(п)

1

4

РЕ-41

59

Фізика напівпровідників(а)(п)

1

4

РБ-41

60

Фізика твердого тіла(а)

1

3

РР-33

61

Фізика твердого тіла(а)

1

3

РЕ-31

62

Фізика твердого тіла(а)

2

3

РР-33

63

Функціональна електроніка(а)(п)

2

4

РE- 41

64

Аналогова і цифрова електроніка(а)(п)(б)

1

4

РР-43

65

Аналогова і цифрова електроніка(а)(п)(б)

1

3

РЕ-41

66

Чисельні методи(а)

2

3

РР-33

67

Вимірювальні перетворювачі в біології та медицині(а)(п)

2

4

РЕ-41

68

Цифрова обробка сигналів(а)(п)

2

3

РЕ-31

В скобках после названия дисциплины следует указание на наличие аннотации (а), рабочей программы (п), образец лекции (л), образец экзаменационного билета (б), образец заданий модульного контроля (м).

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ — очень краткие аннотации

 

Комп’ютерний аналіз медико-біологічної інформації(а)(п)

Фізика напівпровідникових приладів (п)

 

Популярность: 10%

Рубрика: Учебный процесс ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.