Загальна анатомія людини

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу Загальна анатомія людини

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М.

Курс – лекційний

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надати студентам знання про стан та методи сучасної анатомії, будову тіла людини, окремих його органів та систем.

Завдання – вивчити   методи сучасної анатомії, будову тіла людини, окремих його органів та систем

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:

– будову тіла людини ;

– взаємозв’язок анатомічної будови органів і систем органів ;

– структурні принципи формування людського організму ;

– взаємозв’язок між структурою та функцією органів та систем органів;

вміти:

аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його

складають, органи, тканини, клітини;

визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;
– трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального

розвитку органів людини, варіантимінливості органів, вади розвитку;

– інтерпретувати статеві, індивідуальніособливості будови організму людини;

диференціювати та ідентифікувати органи та частини органів людини ;

– знати назви українською та латинської мовами всіх органів і систем ;

давати оцінку анатомічного стану організму людини ;

встановлювати зв’язок між структурою та функцією органів і систем

органів;

передбачти взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх

мінливістьпід впливом екологічних факторів;

визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму

людини.

Література

1.  Боянович Ю.В. Основы анатомии и физиологии человека. Харьков. Изд-во ХНУ, 2007 р. – 108 с.

2.  Боянович Ю.В. Анатомия, физиология и психофизиология сенсорной системы. Харьков. Изд-во ХНУ, 2007 р.-168 с.

3.  Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. –Вінниця: Нова книга, 2007.

4.  Боянович Ю.В., Балакирев Н.П. Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат.         Харьков. Изд-во ХНУ, 2004; – 282 с.

5.   Боянович Ю.В., Балакирев Н.П. Атлас анатомии человека. Ростов-на-Дону: Феникс, Харьков: Торсинг, 2005; – 734 с.

6.  Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник для вузів. К.: Либідь, 2001. – 380 с.

7.  Привес М.Г.,Лысенков Н.К.,Бушкович В.И. Анатомия человека СПб.: Гиппократ, 2002. – 704 с.

8.  Сапин М.Р.,Билич Г.Л. Анатомия человека. М. Высшая школа, 1989. – 544 с.

9.  Синельников Р.Д.,Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека в 4-х томах. М. Медицина,1994.

10. Атлас  морфологии человека : Компьютерная информационная и обучающая система. – Diamedinfo, 1993 – 1997. – Образ, 1997.

11. Сегеда С.П. Антропологія. К.: Либідь,2001.-335 с.

12. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М.: Узд-во МГУ, Высш.шк.,2002.-400 с.

Популярность: 18%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.