Стєрвоєдов Микола Григорович

Автор: · Дата: 28 Май 2021 · Пока нет комментариев

 

Стєрвоєдов Микола Григорович

Кандидат технічних наук, доцент

 

 

1948 р.н., доцент кафедри експериментальної ядерної фізики.

У 1972 році закінчив Харківський державний університет імені М. Горького (зараз – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). У 1972-1974 роках служив в армії на посаді заступника командира зенітної ракетно-артелерійской батареї по технічній частині. З 1974 року працює в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна послідовно інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, доцентом, завідувачем кафедри електроніки та керуючих систем. Кандидатську дисертацію захистив в 1988р.

Читає лекції “Вакуумна електроніка”, “Аналогова та цифрова електроніка”, “Елементна база електроніки” для студентів 3-4 курсів радіофізичного факультету, веде виробничу практику по електроніці для студентів 2 курсу, керує курсовими та дипломними роботами студентів і кандидатськими роботами аспірантів.

Наукова діяльність пов’язана з проблемами управління складними електрофізичними установками, науковим приладобудуванням та розробкою вбудованих інтелектуальних систем. Наукові, технічні та технологічні дослідження, патенти та розробки впроваджені на різних підприємствах і в наукових установах СНД і України. Результати роботи по розвитку і вдосконаленню приладових методів дослідження плазми, випромінювань, мікрометеорних потоків, загального і парціальних тисків, використовувались і використовуються у вигляді завершених мікроконтролерних пристроїв для вивчення умов космічного простору як на лабораторних установках, так і на космічних апаратах, таких як, космічні станції і системи “Союз”, “Мир”, “Буран” і міжнародна космічна станція “МКС”, на якій працює і передає інформацію система мікрометеорного контролю.

Член редакційної колегії Вісника Харківського національного університету, серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”.

Автор більш ніж 150 наукових публікацій, в їх числі – 15 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Основні наукові публікації:

1. Малыхина Т.В., Стервоедов Н.Г. Программы обработки результатов работы модели устройства для локации источника гамма-излучения. // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 3 (101). – С. 45 – 49.
2. Малыхина Т.В.Стєрвоєдов М.Г. Математичне моделювання проходження електронів через шар речовини як складова частина віртуального лабораторного практикуму з ядерної фізики. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Тематичний випуск “Математичне моделювання в техніці та технологіях”. – 2012. – № 27. – С.144 – 153.
3. Модифицированный абсорбционный метод определения параметров диффузии А.С. Посухов, В.Е. Семененко, Н.Г. Стервоедов, Т.А. Коваленко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1001. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 2(54). – С. 135-138.
4. Сорока Л.С., Стервоедов Н.Г., Малыхина Т.В. Разработка переносного прибора для локации источника излучения. // Вісник Академії митної служби України. Серія “Технічні науки”. – 2011. – № 2 (46). – С. 102 – 109.
5. Малыхина Т.В., Марущенко В.В., Сакун А.В., Стервоедов Н.Г. Компьютерное моделирование установки для локализации источника гамма-излучения. // Вестник ХНУ. Серия МИА. – 2010. – № 925, Вып. 14. – С. 132-139.
6. Моделирование, алгоритмы работы и реализация микроконтроллерной системы управления процессом формирования ионного пучка для травления наноструктур / А.В. Деревянко, Н.Г. Стервоедов, Л.С. Сорока, А.В. Возный, Дж.Ю. Ям. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2010. – Вып. 1(13). – С.78-85.
7. Влияние диффузионних процессов на структурную стабильность и износостойкость естественных микрокомпозитов. Н.А. Азаренков, В.Е. Семененко, Н.Г. Стервоедов, А.А. Касилов //Вопросы атомной науки и техники. 2011. №2. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (97), с. 149-154.
8. Информационно-аналитическая система для исследования диффузии в металлах и сплавах. А.С. Посухов, В.Е. Семененко, Л.С. Сорока, Н.Г. Стервоедов // Системи обробки інформації, 2010, випуск 6 (87) С. 146-149
9. Механизмы и феноменологическая модель процессов ускорения диффузии при механических и радиационных нагрузках. Н.А. Азаренков, А.С.Посухов, В.Е. Семененко, Н.Г. Стервоедов // Системи управління, навігації та зв’язку. 2010, в. 4(16), с. 38-44.
10. Система гарантированного питания излучателя флюрографического рентгеновского аппарата. С.Н. Рева, Н.Г. Стервоедов // Системи обробки інформації, 2010, випуск 6 (87) С 153-158
11. А.В. Кузьмин, В.Е. Семененко, Н.Г. Стервоедов, А.С. Посухов. Резонансный метод определения толщины вакуумно-осажденных пленок // Радиофизика и электроника. 2008, т. 11, № 3, с. 114-120.
12. Пристрій управління іонним джерелом. Деревянко А.В., Кропотов А.Ю., Сорока Л.С., Стервоедов Н.Г. Патент 57737 Украина, МПК7НО1J27/00.– № 201010099/06; заявл. 16.08.10; опубл. 10.03.11, Бюл. № 5.

Рубрика: Співробітники ·  

Комментирование закрыто.