Учебный план (Микро- и наноэлектроника, Физическая и биомедицинская электроника)

Автор: · Дата: 27 Ноябрь 2009

Информация обновлена 01.02.2012

Скачать учебный план подготовки бакалавра, специалиста и магистра в электронном виде.

Учебный план подготовки бакалавра по дневной форме обучения в направлении:

галузь 0508 – електроніка

напрям підготовки 6.050801 Мікро- та наноелектроніка

с

назва дисципліни кількість годин
гуманітарні та соціально-економічні  дисципліни 1296
Історія України 108
українська ділова мова 108
Історія української культури 72
Філософія 108
Психологія 72
Основи економічних теорій 108
Політологія 72
основи права 72
маркетинг і менеджмент 72
іноземна мова ( англійська) 216
Фізичне виховання 216
Безпека  життєдіяльності 72
природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни 2205
Вища математика 540
методи математичної фізики 99
Фізика 432
Квантова механіка 126
Статистична фізика 126
Фізика твердого тіла 108
Теорія  поля 144
фізична хімія 108
Метрологія 126
Інформатика 126
Програмування і  алгоритмічні мови 90
Обчислювальна математика 90
Інженерна і компьютерна графіка 90
Дисципліни  професійно-практичної підготовки 1899
Теорія електричних кіл 234
Технологічні основи мікроелектроніки 126
Вакуумна та плазмовая електроніка 108
Твердотільна електроніка 162
Медико – біологічні дослідження 180
Аналогова та цифрова  схемотехніка 144
Квантова електроніка 108
Материали електроної техніки 72
Медична електроніка 144
елементна база електроніки 72
Фізика напівпровідників 135
теорія коливань і хвиль 108
Біохімія 126
Основи охорони праці 72
Основи біофізики 126
Вибіркові навчальні дисципліни
Дисципліни вільного вибору ВНЗ 1782
Основи наноелектроніки 72
випромінювальні перетворювачі 108
Лазерна техніка в медицині 90
Пристрої обробки інформації 108
Основи біології і фізиології 144
Фізика НВЧ 126
Оптоелектроніка 108
анатомія людини 90
Функціональна електроніка 108
Электронні медичні системи 172
Взаємодії  біологічних обєктів з ЕМХ 126
Методи перетворення сигналів 108
Випромінювання електромагнітних полів 72
Характеристики випромінювачів НВЧ полів 126
Дисциплины свободного выбора студента 756
Військова підготовка 675
Політологія 72
маркетинг та менеджмент 72
лабораторно-аналітична техніка 81
прилади медичної діагностики 108
Биоелектричні процеси 81
Патологія і клинична діагностика 108
дослідницька робота 108

Факультативні дисципліни

Назва дисципліни Семестр кількість годин
іноземна мова 1-4 140
Інформатика 1 18
Фізичний практикум 1-3 18
Компьютерна графіка 2 18
Обчислюваль математика 2 18

Навчальний план підготовки магістрів  денної форми навчання:

Спеціальність 8.05080102  Фізична та біомедична електроніка

Назва дисципліни кількість годин
Гуманітарні дисципліни 216
Охорона праці в галузі 36
методологія наукових досліджень 36
Болонський процес у вищій школі 36
Основи інтелектуальної власності 54
цивільна оборона 54
Професійно-орієнтовані дисципліни 702
моделювальні процеси в медицині 135
Технологія мікробіосенсоров 135
проектування біотехнічних мед.систем 135
інформаційно-компьютерні технології в медицині 135
наукова робота керівника 162
передипломна практика 216
асистентська практика 162
дипломування 540

Популярность: 7%