Учебный план (Прикладная физика, Радиофизика)

Автор: · Дата: 27 Ноябрь 2009

Скачать учебный план подготовки бакалавра, специалиста и магистра в электронном виде.

Навчальний  план підготовки бакалаврів  денної форми навчання за напрямком:

галюзі знань 0402 –фізико-математичні науки

напрям підготовки 6.040204 – прикладна фізика

Назва дисципліни кількість годин
Гуманитарні та соціально-еэкономічні дисципліни 1008
Історія України 108
Історія української культури 72
Філософия 108
іноземна мова (англ) 216
основи економічних теорій 108
українська мова (за проф.спрямуванням) 108
основи права 72
фізичне виховання 216
природничо – наукові (фундаментальні) дисципліни 2934
Математичний аналіз 432
Аналитична геометрія. Вища алгебра 270
Диференціальні та іинтегральні рівняння 144
Методи математичної фізики 216
Теорія імовірності 81
фізик (Механіка) 162
Молекулярна фізика 144
Электрика та магнетизм 144
Оптика 117
Атомна та  ядерна фізика 126
Физичний практикум 486
Специальніе раздели фізики
Квантова механіка 144
Термодинаміка та статистична фізика 144
Теоретична механіка 108
електродинаміка 216
Професійно-оріентовані дисципліни 1962
Программировання і компьютерна графіка 216
Чисельні методи електроніки 108
Основи радіоелектроніки 216
Коливання і хвилі 108
Основи охорони праці та екології 72
Безпека життєдіяльності 54
основи метрології у прикладній фізиці 108
твердотільна електроніка 144
Радіотехнічні кола та сигнали 108
Фізика напівпровідників 144
Квантова радіофізика 144
Техніка и електроніка НВЧ 144
Статистичная радіофізика 144
вакуумна електроніка 108
теорія хвильових процесів 144

.

Дисципліни вільного вибору ВНЗ 783
політологія 72
ФізикаНВЧ 108
Нелінійна радіофізика 108
оптоелектроніка 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36

Навчальний  план -ОПР – магістр.

Дисципліни  гуманітарного циклу
Болонський процес та задачі ВШ 72
методологія наукових досліджень 108
охорона праці в галузі 108
інтелектуальна власність 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36
Назва дисципліни кількість годин
Гуманитарні та соціально-еэкономічні дисципліни 1008
Історія України 108
Історія української культури 72
Філософия 108
іноземна мова (англ) 216
основи економічних теорій 108
українська мова (за проф.спрямуванням) 108
основи права 72
фізичне виховання 216
природничо – наукові (фундаментальні) дисципліни 2934
Математичний аналіз 432
Аналитична геометрія. Вища алгебра 270
Диференціальні та іинтегральні рівняння 144
Методи математичної фізики 216
Теорія імовірності 81
фізик (Механіка) 162
Молекулярна фізика 144
Электрика та магнетизм 144
Оптика 117
Атомна та  ядерна фізика 126
Физичний практикум 486
Специальніе раздели фізики
Квантова механіка 144
Термодинаміка та статистична фізика 144
Теоретична механіка 108
електродинаміка 216
Професійно-оріентовані дисципліни 1962
Программировання і компьютерна графіка 216
Чисельні методи електроніки 108
Основи радіоелектроніки 216
Коливання і хвилі 108
Основи охорони праці та екології 72
Безпека життєдіяльності 54
основи метрології у прикладній фізиці 108
твердотільна електроніка 144
Радіотехнічні кола та сигнали 108
Фізика напівпровідників 144
Квантова радіофізика 144
Техніка и електроніка НВЧ 144
Статистичная радіофізика 144
вакуумна електроніка 108
теорія хвильових процесів 144

.

Дисципліни вільного вибору ВНЗ 783
політологія 72
ФізикаНВЧ 108
Нелінійна радіофізика 108
оптоелектроніка 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36

Навчальний  план -ОПР – магістр.

Дисципліни  гуманітарного циклу
Болонський процес та задачі ВШ 72
методологія наукових досліджень 108
охорона праці в галузі 108
інтелектуальна власність 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36
Назва дисципліни кількість годин
Гуманитарні та соціально-еэкономічні дисципліни 1008
Історія України 108
Історія української культури 72
Філософия 108
іноземна мова (англ) 216
основи економічних теорій 108
українська мова (за проф.спрямуванням) 108
основи права 72
фізичне виховання 216
природничо – наукові (фундаментальні) дисципліни 2934
Математичний аналіз 432
Аналитична геометрія. Вища алгебра 270
Диференціальні та іинтегральні рівняння 144
Методи математичної фізики 216
Теорія імовірності 81
фізик (Механіка) 162
Молекулярна фізика 144
Электрика та магнетизм 144
Оптика 117
Атомна та  ядерна фізика 126
Физичний практикум 486
Специальніе раздели фізики
Квантова механіка 144
Термодинаміка та статистична фізика 144
Теоретична механіка 108
електродинаміка 216
Професійно-оріентовані дисципліни 1962
Программировання і компьютерна графіка 216
Чисельні методи електроніки 108
Основи радіоелектроніки 216
Коливання і хвилі 108
Основи охорони праці та екології 72
Безпека життєдіяльності 54
основи метрології у прикладній фізиці 108
твердотільна електроніка 144
Радіотехнічні кола та сигнали 108
Фізика напівпровідників 144
Квантова радіофізика 144
Техніка и електроніка НВЧ 144
Статистичная радіофізика 144
вакуумна електроніка 108
теорія хвильових процесів 144

.

Дисципліни вільного вибору ВНЗ 783
політологія 72
ФізикаНВЧ 108
Нелінійна радіофізика 108
оптоелектроніка 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36

Навчальний  план -ОПР – магістр.

Дисципліни  гуманітарного циклу
Болонський процес та задачі ВШ 72
методологія наукових досліджень 108
охорона праці в галузі 108
інтелектуальна власність 72
Основы охраны труда 54
Информаційні технології та системи 135
Теорія інформації 72
інформатика 108
Дисципліни вільного вибору студента
маркетинг та менеджмент 54
військова підготовка 675
Спец.курси 720
Дисципліниы кафедр (спеціалізації)
теоретична радіофізика 720
моделювання задач електродирнаміки 72
основи теоретичної радіофізики 54
Компьютерні технології радіофізики 54
Принципи архівації інформації 72
Моделювання процесів 54
Широкосмугові сигнали 54
Чисельні методи 54
теорія метаматеріалів 90
електродинаміка біанізотропних середовищ 72
Чисельні методи дифракції 54
Квантова  радіофізика 720
Основи наукових  досліджень 72
Прикладна оптика 108
Вступ до  квантової радіофізики 108
Основи вакуумної техніки 72
Взаємодіїе лазерного випромінювання з речовиною 108
Методи молекулярної спектроскопії 216
Фізична та біомедична електроніка та КІТ 720
Фізика твердого тіла 180
Медико-біологічні дослідження 180
електроніка напіпровідникових приладів ч.1 72
Аналогова і цифрова схемотехніка 108
електроніка напіпровідникових приладів ч.2 108
Оптоелектроніка 72
Фізика НВЧ 720
Вступ до фізики  НВЧ 72
4-х полюсники 108
обчислювальні методи  електродинаміки 108
лінії передач НВЧ 144
моделювання параметрів 36
методи вирішення задач 72
мікроелектронні присрої НВЧ 72
енергетика НВЧ 54
Оптоелектроніка 54

.

радіовимірювання 720
електричні вимірювання 72
основи радіооптики 108
основи наукових досліджень 72
радіотехнічні вимірювання 108
електровимірювання в електроніці 180
математичне моделювання 90
лазерна оптика 90
Космічна  радіофізика 720
вступ до радіоастрономії 54
моделювання космічнлї плазми 108
спрощення рівнянь 54
проблеми астрофізики 108
фізика космічної плазми 108
Основи радіоастрономії 54
Фізика атмосферыи 54
теоретична астрофізика 54
росповсюдження радіохвиль 108
Фізика атмосфери 108
Теоретична астрофізика 108
Прикладна електродинаміка 720
вступ до спеціальності 54
Методи обчислювальної математики 126
Теорія випромінювання  антен 72
Фізика антено-фідерних систем 54
електромагнітна екологія антен 54
Теорія випромінювання  антен 126
Теорія антен  керованного випромінювання 126
Теорія збудження еэлектромагнітних хвиль 72
рішення задач розповсюдження  електромагнитних хвиль 36
Назва дисципліни кількість годин
Гуманитарні та соціально-еэкономічні дисципліни 1008
Історія України 108
Історія української культури 72
Філософия 108
іноземна мова (англ) 216
основи економічних теорій 108
українська мова (за проф.спрямуванням) 108
основи права 72
фізичне виховання 216
природничо – наукові (фундаментальні) дисципліни 2934
Математичний аналіз 432
Аналитична геометрія. Вища алгебра 270
Диференціальні та іинтегральні рівняння 144
Методи математичної фізики 216
Теорія імовірності 81
фізик (Механіка) 162
Молекулярна фізика 144
Электрика та магнетизм 144
Оптика 117
Атомна та  ядерна фізика 126
Физичний практикум 486
Специальніе раздели фізики
Квантова механіка 144
Термодинаміка та статистична фізика 144
Теоретична механіка 108
електродинаміка 216
Професійно-оріентовані дисципліни 1962
Программировання і компьютерна графіка 216
Чисельні методи електроніки 108
Основи радіоелектроніки 216
Коливання і хвилі 108
Основи охорони праці та екології 72
Безпека життєдіяльності 54
основи метрології у прикладній фізиці 108
твердотільна електроніка 144
Радіотехнічні кола та сигнали 108
Фізика напівпровідників 144
Квантова радіофізика 144
Техніка и електроніка НВЧ 144
Статистичная радіофізика 144
вакуумна електроніка 108
теорія хвильових процесів 144

.

Популярность: 6%