Архив автора

Фізика напівпровідників

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Додаток А Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна   «ЗАТВЕРДЖУЮ» Декан факультету   ___________(Щульга С.М…) «____» ____________2012 р.     Р О Б О Ч А   П Р О Г Р А М А   З  дисципліни “ Фізика напівпровідників”   Для напряму підготовки 0402 – “Прикладна фізика”, 0508 – “Електроніка”   Факультет —   радіофізичний Кафедра —  фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій 1 НОРМАТИВНІ... Далее

Технологія мікробіосенсорів

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна     «ЗАТВЕРДЖУЮ» Декан факультету   ___________(С.М. Шульга..) «____» ____________2012 р.     Р О Б О Ч А   П Р О Г Р А М А   З  дисципліни “ Технологія мікробіосенсорів”   Для напряму підготовки 0508 – “Електроніка”   Факультет    радіофізичний Кафедра     фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій   1 НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИ   Семестр... Далее

Аналогова і цифрова схемотехніка

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація дисципліни “аналогова і цифрова схемотехніка” для студентів радіофізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Лектор: Стервоєдов М.Г. – доц. кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційниї технологій радіофізичного факультету. Мета та завдання дисципліни:   Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з основами схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, інтегральною технологією, методами аналізу... Далее

Рабочие учебные программы — список

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

  << Назад << На нашем сайте размещены следующие рабочие учебные программы по дисциплинам кафедры: Анатомія людини  Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних випромінювань з біологічними системами Електронні медичні системи Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ Електроніка напівпровідникових приладів Інженерна та комп’ютерна графіка Інформаційно-комп’ютерні технології в біології і медицині Лабораторно-аналітична... Далее

Аннотации учебных дисциплин — список

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

<< Назад << Вы можете ознакомиться с аннотациями следующих учебных дисциплин: Аналогова і цифрова схемотехніка Біомедична практика Біосенсорика Вимірювальні перетворювачі в біології та медицині Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних полів з біологічними системами Дослідницька практика Електронні медичні системи Електромагнітні вастивості плазмоподібних середовищ Ел-ка напівпровідникових приладів (Шеховцов) Ел-ка... Далее

Сводная таблица — дисциплины кафедры

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Рабочие учебные программы и аннотации учебных дисциплин Ниже приведен перечень дисциплин, чтение которых обеспечивают преподаватели кафедры физической и биомедицинской электроники. Названия дисциплин являются ссылками (если на сайте уже размещены дополнительные сведения), по которым можно ознакомиться с их содержанием, скачать нормативные документы. № з/п. Назви навчальних дисциплін і видів навчальної роботи Семестр Курс Шифр... Далее

Обчислювальна математика

Автор: · Дата: 27 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Обчислювальна математика” Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у третьому семестрі для студентів радіофізичного факультету напрямку підготовки мікро- та наноелектроніка.     Мета та завдання навчальної дисципліни Метою вивчення дисципліни «Обчислювальна математика» є засвоєння... Далее

Цифрова обробка сигналів

Автор: · Дата: 21 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “Цифрова обробка сигналів” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фіз.-мат. наук Бердник С.Л. Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями.   Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – опанувати основами теорії цифрової обробки сигналів. Завдання – вивчення основних положень теорії цифрової обробки... Далее

Програмування і алгоритмічні мови

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Програмування і алгоритмічні мови” Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у другому семестрі для студентів радіофізичного факультету напрямку підготовки мікро- та наноелектроніка.     Мета та завдання навчальної дисципліни Метою вивчення дисципліни «Основи програмування» є... Далее

Інформатика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Інформатика” Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Практичні заняття проводять викладачі кафедри ФБМЕ та КІТ Антоненко Є.О. та кафедри теоретичної радіофізики Іванченко Д.Д. Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у першому семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для студентів радіофізичного... Далее

Медико-біологічні дослідження

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Медико-біологічні дослідження» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета — вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини. Завдання... Далее

Електронні медичні системи

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Електронні медичні системи» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування. Завдання... Далее

Біосенсорика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Біосенсорика»   Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів, з принципами... Далее

Електроніка напівпровідникових приладів (Прохоров)

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Електроніка напівпровідникових приладів” Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д. Курс – лекційний, з  лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів. Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи ... Далее

Технологічні основи мікроелектроніки

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма(РР)  Робоча програма(РЕ) Анотація курсу “ Технологічні основи мікроелектроніки ” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний, з лабораторними роботами Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи,... Далее

Твердотіла електроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “ Твердотіла електроніка ” Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей ... Далее

Патологія та клінічна діагностика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Патологія та клінічна діагностика” Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М. Курс – лекційний з лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про: -загальні властивості та особливості функціонування хворого організму; — різноманітні функціональні та морфологічні... Далее

Основи наноелектроніки

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “ Основи наноелектроніки ” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі. Завдання... Далее

Основи біології і фізіології

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Основи біології і фізіології” Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М. Курс – лекційний з лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про сучасні досягнення різних біологічних дисциплін і фізіології людини; загальні закономірності життєвих явищ; принципи структури... Далее

Квантово-розмірні ефекти у твердотілих НВЧ приладах

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Квантово-розмірні ефекти у твердотілих НВЧ приладах ” Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д. Курс – лекційний. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів роботи приладів на основі  квантоворозмірних ефектів, в тому числі приладів, що працюють в міліметровому та субміліметровому... Далее

Загальна анатомія людини

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Загальна анатомія людини” Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М. Курс – лекційний Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про стан та методи сучасної анатомії, будову тіла людини, окремих його органів та систем. Завдання – вивчити   методи сучасної анатомії, будову тіла людини,... Далее

Електроніка напівпровідникових приладів

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Електроніка напівпровідникових приладів” Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико- математичних наук  Шеховцов М. О. Курс – лекційний, з лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних явищ  в напівпровідниках, на базі яких створені напівпровідникові прилади для вирішення науково- технічних завдань... Далее

Комп’ютерний аналіз медико-біологічної інформації

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Комп’ютерний аналіз медико-біологічної інформації» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення сучасних підходів та методів обробки різних типів (числових даних, графіків, зображень) медичної інформації... Далее

Прилади медичної діагностики та терапії

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація дисципліни «Прилади медичної діагностики та терапії» Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М. Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Забезпечення теоретичної та інженерної підготовки студентів у галузі електронної діагностичної та лікувальної апаратури. У результаті... Далее

Вимірювальні перетворювачі в біології та медицині

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація дисципліни «Вимірювальні перетворювачі в біології та медицині» Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М. Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Вивчення принципів дії та особливостей застосування пристроїв, які забезпечують з’єднання біологічних об’єктів з вимірювальними... Далее

Лабораторно-аналітична техніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація дисципліни «Лабораторно-аналітична техніка» Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М. Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Вивчення методів проведення лабораторних аналізів, принципів побудови відповідних технічної засобів, аналіз перспектив розвитку лабораторно-аналітичної... Далее

Медична електроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація дисципліни «Медична електроніка» Викладач – доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Дацок О.М. Курс – лекційний з практичними заняттями та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Вивчення принципів дії та особливостей функціонування окремих вузлів та приладів біомедичної електроніки У результаті вивчення дисципліни студент повинен: — знати... Далее

Чисельні методи

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Чисельні методи» Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями. Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних    знань та практичних навачок з чисельних методів радіофізики . Завдання – Реалізація теоретичних            ... Далее

Фізика твердого тіла (РР)

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Фізика твердого тіла» Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними заняттями. Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – формування теоретичних знань з побудови простих та складних кристалевих решіток,  експериментальних діфракційних методів структурного... Далее

Фізика твердого тіла (РЕ)

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Фізика твердого тіла» Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними заняттями. Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – формування теоретичних знань з побудови простих та складних кристалевих решіток,  експериментальних діфракційних методів структурного... Далее

Оптоелектроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Оптоелектроніка» Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями. Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних знань ефектів, які протікають в напівпровідниках, з метою створення різних фотоприймачів та фотовипромінювачів. Завдання... Далее

Кінетичні явища в напівпровідниках

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Кінетичні явища в напівпровідниках» Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями. Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних знань з методів кінетичної теорії явищ  в напівпровідниках, експериментальних  методів дослідження... Далее

Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних випромінювань з біологічними системами

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма курсу Анотація курсу «Динамічні аспекти взаємодії електромагнітних випромінювань з біологічними системами»   Викладач – Шкорбатов Ю.Г., доктор біологічних наук, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки і комплексних інформаційних технологій. Курс  — лекційний, з практичними заняттями. Мета навчальної дисципліни. Викладання загальних основ впливу електромагнітних полів різних характеристик та інтенсивності... Далее

Краткие аннотации учебных дисциплин

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ Основная наша задача  –  подготовка специалистов высокой квалификации в области разработки и создания новых образцов полупроводниковых приборов и электронной техники различного назначения с максимальным использованием возможностей компьютерных технологий. Кафедра обеспечивает чтение 17 учебных курсов при подготовке радиофизиков и 51 курс по специальности «Физическая и биомедицинская электроника». Основные... Далее

Рабочие учебные программы

Автор: · Дата: 8 Июнь 2011

Вы можете скачать с нашего сайта и просмотреть рабочие учебные программы по следующим курсам: Твердотельная электроника (проф. Прохоров Э.Д.) Технологические основы микроэлектроники (к.ф.-м.н. Боцула О.В.) Основы биологии и физиологии человека (доц. Федосова С.Н.) Патология и клиническая диагностика (доц. Федосова С.Н.) Общая анатомия человека (доц. Федосова С.Н.) Информатика (Павленко Д.В.) Популярность: 23% Далее »

Весенний перелёт

Автор: · Дата: 28 Май 2010

Только что произошло замечательное событие в нашей с вами жизни — мы переехали на новый университетский сервер! Замечательное потому, что теперь странички нашего сайта открываются за доли секунды, и им действительно можно пользоваться! Более того, доступ из Интернета настолько потрясающе быстрый, что слово «переезд» звучит как-то неправильно. Это настоящий перелёт! 🙂 Далее Популярность: 42% Далее »

Абитуриентам о кафедре

Автор: · Дата: 29 Январь 2010

Наш сотрудник, Мустецов Тимофей Николаевич, подготовил замечательную интерактивную презентацию о кафедре Физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий. В ней представлены ответы на основные вопросы о деятельности нашей кафедры. Далее Популярность: 44% Далее »