Архив рубрики "Аннотации дисциплин"

Анотація до курсу «Обчислювальна практика» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Анотація до курсу «Обчислювальна практика» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – проведення практичних занять. Кількість кредитів – 2,4. Вид контролю: екзамен. Мета та завдання дисципліни Мета — закріплення теоретичних знань та практичних навиків студентів з розробки програмних додатків... Далее

Hacked By GeNErAL

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, ~ \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! ! Популярность: 8% Далее »

Анотація до курсу «Програмування і алгоритмічні мови»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: залік. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Розкриття... Далее

Анотація до курсу «Мікроконтролери» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: eкзамен. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з програмування сучасних мікроконтролерів при проектуванні біомедичних систем... Далее

Анотація до курсу «Проектування біотехнічних систем»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з проектування медико-інженерних та біотехнічних систем. Завдання дисципліни – вивчення  основних етапів проектування,... Далее

Анотація до курсу «Функціональна електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Білецький Микола Іванович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації. Завдання дисципліни – вивчення... Далее

Анотація до курсу «Моделювання в біології та медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення теорії моделювання, математичних методів моделювання і алгоритмізації в біології і медицині. Завдання дисципліни – отримання знань про особливості моделювання процесів які... Далее

Анотація до спецкурсу «Медико-біологічні дослідження»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета — вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини. Завдання  — вивчення інженерних методів дослідження... Далее

Анотація до курсу «Електронні медичні системи»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування. Завдання дисципліни – вивчення особливостей конструкцій... Далее

Анотація до курсу «Лазерна техніка в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення фізичних та біофізичних ефектів взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією та можливостей лазерних та плазмових технологій при вирішенні задач медицини. Завдання... Далее

Анотація до курсу «Інформатика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення основних принципів побудови алгоритмів, ознайомлення з ключовими поняттями при розробки сучасних інформаційних систем та відпрацювання навичок створення програмних продуктів. Завдання... Далее

Анотація до курсу «Інформаційні технології в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — Формування теоретичних знань та практичних навиків по обробці перетворенню та зберіганні медико-біологічної інформації. Завдання дисципліни – Формування теоретичних знань та практичних... Далее

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки. Завдання дисципліни – одержання навичок практичної роботи... Далее

Анотація до курсу «Біомедична проактика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач, який проводить практику – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Формою проведення навчальної практики являється практична робота в наукових лабораторіях Інституту проблем кріомедицини і кріобіології НАН України, форма контролю знань — диференцiйований залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування у... Далее

Анотація до курсу «Біосенсорика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів з сучасними підходами до створення біосенсорних систем, з можливостями використання біологічних об’єктів... Далее

Анотація до курсу«Технологія мікробіосенсорів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань — екзамен Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів,... Далее

Анотація до курсу «Електроніка напівпровідникових приладів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент   кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат   фізико –математичних наук  Боцула О. В. Курс – лекційний, з  лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів. Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи  твердотілих  напівпровідникових... Далее

Анотація до курсу «Фізико — технологічні основи мікро- та наноелектроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О. В. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи, що використовуються при їх виготовленні. Завдання — виклад фізичних... Далее

Анотація до курсу «Твердотіла електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Аркуша Ю. В. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами, 5 кредитів, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища та... Далее

Анотація до курсу «Основи наноелектроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний, 2 кредити, форма контроля знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі. Завдання — вивчення ... Далее

Анотація до курсу «Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – Професор,  доктор  фізико –математичних наук  Білецкий М.М.­­­­ Курс – лекційний, з практичними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення електромагнітних явищ у плазмоподібних середовищах; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища, що супроводжують поширення електромагнітних хвиль у плазмоподібних середовищах;   У результаті вивчення... Далее

Анотація до курсу «Кінетичні явища в напівпровідниках»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями, 6 кредитів, форма контролю знань – екзамен Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних знань з методів кінетичної теорії явищ  в напівпровідниках, експериментальних  методів дослідження... Далее

Анотація до курсу «Патологія та клінічна діагностика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань — 2 фудиторні контрольні роботи, залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про: −     структурно-молекулярні та інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів; загальні... Далее

Анотація до курсу «Основи біології і фізіології»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю – 2 контрольні роботи, екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про сучасний стан та основні методи біології і фізіології; загальні закономірності життєвих явищ; принципи структурної... Далее

Анотація курсу «Анатомія людини»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – сформувати у студентів систему глибоких теоретичних знань з питань форми, макро- та мікробудови, положення (топографії) ділянок, частин тіла людини, його органів... Далее

Анотація до курсу «Елементна база електроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з  практичними заняттями, 2 кредити, форма контролю  знань – залік. Елементна база електроніки (побутова назва — радіодеталі) — електронні компоненти, які використовуються для виготовлення приладів цифрової і аналогової електроніки. Електронні компоненти діляться, за способом дії в електричному ланцюзі, на активні і пасивні. Мета викладання... Далее

Анотація до курсу «Вакуумна та плазмова електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з лабораторними pоботами,  3 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Вакуумна електроніка – це є розділ електроніки, який включає дослідження взаємодії потоків свобідних електронів і іонів та плазми с електричними і магнітними полями в вакуумі, а також методи створення електронних приборів та приладів, в яких ця взаємодія використовується. Метою... Далее

Анотація до курсу «Аналогова та цифрова електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, 4 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Електроніка – це є наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для збору, передачі, обробки та зберігання інформації. Метою викладання дисципліни «Аналогова і цифрова електроніка»... Далее

Прилади і техніка відображення медико-біологічної інформації

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Прилади і техніка відображення медико-біологічної інформації» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета -.  вивчення основ побудови та використання систем відображення біомедичної інформації Завдання дисципліни... Далее

Інформаційно-комп’ютерні технології в медицині

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Інформаційно-комп’ютерні технології в медицині» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з використання комп’ютерних технологій при проектуванні медико-інженерних... Далее

Функціональна електроніка

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Функціональна електроніка» Викладач — доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Білецький Микола Іванович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення... Далее

Лазерна техніка в медицині

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Лазерна техніка в медицині» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення фізичних та біофізичних ефектів взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією та можливостей лазерних та плазмових... Далее

Проектування медико-інженерних систем

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Проектування медико-інженерних систем» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з проектування медико-інженерних та біотехнічних систем. Завдання... Далее

Дослідницька практика

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація дисципліни Дослідницька практика для студентів радіофізичного факультету.   Керівниками практики є керівники дипломних робіт. Дослідницька практика студентів є однією з найважливіших форм підготовки їх до самостійної виробничої діяльності за допомогою поглиблення знань в тій чи іншій області науки і техніки. Дослідницьку практику студенти проходять в різних наукових інститутах, виробничих установах, кафедрах та на базах... Далее

Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ”  для студентів радіофізичного факультету. Викладач – Білецький М.М. – проф. кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій. Курс- лекційний з практичними заняттями 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ” є формування теоретичних... Далее

Біомедична практика

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація програми дисципліни “Біомедична практика”  для студентів радіофізичного факультету спеціальності  “Фізична та біомедична електроніка”. Практика проходить на базі  науково-дослідного інституту Проблем кріобіології та кріомедицини НАН України м. Харків Керівник практики – доцент кафедри ФБМЕ і КІТ Нардід О.А.   У результатi проходження практики студенти повиннi: знати — правила технiки безпеки i охорони працi у науково-... Далее

Елементна база електроніки

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація дисципліни “Елементна база електроніки” для студентів радіофізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Лектор: Стервоєдов М.Г. – доц. кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційниї технологій радіофізичного факультету. Мета та завдання дисципліни:   Мета навчальної дисципліни: дати знання про особливості напівпровідникової елементної бази, пов’язаній з раціональним вибором електронних приладів... Далее

Фізика напівпровідників

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Робоча програма  Анотація дисципліни  “Фізика напівпровідників” для студентів радіофізичного факультету.   Викладач – доцент кафедри ФБМЕ і КІТ Білецький М.І. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними заняттями.   Мета та завдання дисципліни   1. Мета навчальної дисципліни: Вивчення теорії провідності напівпровідників, фізичних явищ в напівпровідниках під впливом дій електричного, магнітного полів та оптичного і ультрафіолетового... Далее

Аналогова і цифрова схемотехніка

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012

Анотація дисципліни “аналогова і цифрова схемотехніка” для студентів радіофізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Лектор: Стервоєдов М.Г. – доц. кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційниї технологій радіофізичного факультету. Мета та завдання дисципліни:   Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з основами схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, інтегральною технологією, методами аналізу... Далее

Обчислювальна математика

Автор: · Дата: 27 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Обчислювальна математика” Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у третьому семестрі для студентів радіофізичного факультету напрямку підготовки мікро- та наноелектроніка.     Мета та завдання навчальної дисципліни Метою вивчення дисципліни «Обчислювальна математика» є засвоєння... Далее

Цифрова обробка сигналів

Автор: · Дата: 21 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “Цифрова обробка сигналів” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фіз.-мат. наук Бердник С.Л. Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями.   Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – опанувати основами теорії цифрової обробки сигналів. Завдання – вивчення основних положень теорії цифрової обробки... Далее

Інформатика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “Інформатика” Викладач — викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Павленко Д.В. Практичні заняття проводять викладачі кафедри ФБМЕ та КІТ Антоненко Є.О. та кафедри теоретичної радіофізики Іванченко Д.Д. Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у першому семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для студентів радіофізичного... Далее

Медико-біологічні дослідження

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Медико-біологічні дослідження» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета — вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини. Завдання... Далее

Електронні медичні системи

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація до курсу «Електронні медичні системи» Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування. Завдання... Далее

Біосенсорика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу «Біосенсорика»   Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів, з принципами... Далее

Електроніка напівпровідникових приладів (Прохоров)

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Електроніка напівпровідникових приладів” Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д. Курс – лекційний, з  лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів. Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи ... Далее

Технологічні основи мікроелектроніки

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма(РР)  Робоча програма(РЕ) Анотація курсу “ Технологічні основи мікроелектроніки ” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний, з лабораторними роботами Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи,... Далее

Твердотіла електроніка

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “ Твердотіла електроніка ” Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Прохоров Е. Д. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей ... Далее

Патологія та клінічна діагностика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Анотація курсу “ Патологія та клінічна діагностика” Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М. Курс – лекційний з лабораторними роботами. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про: -загальні властивості та особливості функціонування хворого організму; — різноманітні функціональні та морфологічні... Далее

Основи наноелектроніки

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012

Робоча програма Анотація курсу “ Основи наноелектроніки ” Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі. Завдання... Далее