Архив рубрики "Анотації дисциплін"

Анотація до курсу “Обчислювальна практика” (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Анотація до курсу «Обчислювальна практика» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – проведення практичних занять. Кількість кредитів – 2,4. Вид контролю: екзамен. Мета та завдання дисципліни Мета – закріплення теоретичних знань та практичних навиків студентів з розробки програмних додатків... Далее

Анотація до курсу “Мікроконтролери” (РР)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Анотація до курсу «Мікроконтролери» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: залік. Мета та завдання дисципліни Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з програмування сучасних мікроконтролерів... Далее

Анотація до курсу “Програмування і алгоритмічні мови”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: залік. Мета та завдання дисципліни Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Розкриття... Далее

Анотація до курсу “Мікроконтролери” (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: eкзамен. Мета та завдання дисципліни Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з програмування сучасних мікроконтролерів при проектуванні біомедичних систем... Далее

Анотація до курсу «Проектування біотехнічних систем»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з проектування медико-інженерних та біотехнічних систем. Завдання дисципліни – вивчення  основних етапів проектування,... Далее

Анотація до курсу «Функціональна електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Білецький Микола Іванович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації. Завдання дисципліни – вивчення... Далее

Анотація до курсу «Моделювання в біології та медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення теорії моделювання, математичних методів моделювання і алгоритмізації в біології і медицині. Завдання дисципліни – отримання знань про особливості моделювання процесів які... Далее

Анотація до спецкурсу «Медико-біологічні дослідження»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета – вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини. Завдання  – вивчення інженерних методів дослідження... Далее

Анотація до курсу «Електронні медичні системи»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування. Завдання дисципліни – вивчення особливостей конструкцій... Далее

Анотація до курсу «Лазерна техніка в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення фізичних та біофізичних ефектів взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією та можливостей лазерних та плазмових технологій при вирішенні задач медицини. Завдання... Далее

Анотація до курсу «Інформатика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення основних принципів побудови алгоритмів, ознайомлення з ключовими поняттями при розробки сучасних інформаційних систем та відпрацювання навичок створення програмних продуктів. Завдання... Далее

Анотація до курсу «Інформаційні технології в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – Формування теоретичних знань та практичних навиків по обробці перетворенню та зберіганні медико-біологічної інформації. Завдання дисципліни – Формування теоретичних знань та практичних... Далее

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки. Завдання дисципліни – одержання навичок практичної роботи... Далее

Анотація до курсу “Біомедична проактика”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач, який проводить практику – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Формою проведення навчальної практики являється практична робота в наукових лабораторіях Інституту проблем кріомедицини і кріобіології НАН України, форма контролю знань – диференцiйований залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування у... Далее

Анотація до курсу «Біосенсорика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів з сучасними підходами до створення біосенсорних систем, з можливостями використання біологічних об’єктів... Далее

Анотація до курсу«Технологія мікробіосенсорів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів,... Далее

Анотація до курсу “Електроніка напівпровідникових приладів”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент   кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат   фізико –математичних наук  Боцула О. В. Курс – лекційний, з  лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів. Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи  твердотілих  напівпровідникових... Далее

Анотація до курсу “Фізико – технологічні основи мікро- та наноелектроніки”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О. В. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи, що використовуються при їх виготовленні. Завдання – виклад фізичних... Далее

Анотація до курсу “Твердотіла електроніка”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Аркуша Ю. В. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами, 5 кредитів, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища та... Далее

Анотація до курсу “Основи наноелектроніки”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний, 2 кредити, форма контроля знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі. Завдання – вивчення ... Далее

Анотація до курсу “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – Професор,  доктор  фізико –математичних наук  Білецкий М.М.­­­­ Курс – лекційний, з практичними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення електромагнітних явищ у плазмоподібних середовищах; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища, що супроводжують поширення електромагнітних хвиль у плазмоподібних середовищах;   У результаті вивчення... Далее

Анотація до курсу “Кінетичні явища в напівпровідниках”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями, 6 кредитів, форма контролю знань – екзамен Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних знань з методів кінетичної теорії явищ  в напівпровідниках, експериментальних  методів дослідження... Далее

Анотація до курсу “Патологія та клінічна діагностика”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань — 2 фудиторні контрольні роботи, залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про: −     структурно-молекулярні та інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів; загальні... Далее

Анотація до курсу “Основи біології і фізіології”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю – 2 контрольні роботи, екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про сучасний стан та основні методи біології і фізіології; загальні закономірності життєвих явищ; принципи структурної... Далее

Анотація курсу «Анатомія людини»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – сформувати у студентів систему глибоких теоретичних знань з питань форми, макро- та мікробудови, положення (топографії) ділянок, частин тіла людини, його органів... Далее

Анотація до курсу “Елементна база електроніки”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з  практичними заняттями, 2 кредити, форма контролю  знань – залік. Елементна база електроніки (побутова назва – радіодеталі) — електронні компоненти, які використовуються для виготовлення приладів цифрової і аналогової електроніки. Електронні компоненти діляться, за способом дії в електричному ланцюзі, на активні і пасивні. Мета викладання... Далее

Анотація до курсу “Вакуумна та плазмова електроніка”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з лабораторними pоботами,  3 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Вакуумна електроніка – це є розділ електроніки, який включає дослідження взаємодії потоків свобідних електронів і іонів та плазми с електричними і магнітними полями в вакуумі, а також методи створення електронних приборів та приладів, в яких ця взаємодія використовується. Метою... Далее

Анотація до курсу “Аналогова та цифрова електроніка”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, 4 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Електроніка – це є наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для збору, передачі, обробки та зберігання інформації. Метою викладання дисципліни “Аналогова і цифрова електроніка”... Далее