Комп’ютерний фотоплетизмограф

Автор: · Дата: 3 Февраль 2017 · Пока нет комментариев

Комп’ютерний фотоплетизмограф В ході роботи було розроблено структурну схему та реалізований макет комп’ютерного фотоплетизмографа, що забезпечує реєстрацію, обробку та обчислення параметрів пульсової хвилі. Виготовлено експериментальний зразок апаратної частини фотоплетизмографа, що забезпечує первинну обробку сигналу оптичного сенсора та спряження апарату з персональним комп’ютером. Розроблено програмне забезпечення для... Далее...


Графік консультацій викладачів кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій в 2016-2017 навчальному році (весняний семестр)

Автор: · Дата: 27 Январь 2017 · Пока нет комментариев

Ф. І. П. викладача Дисципліни, що викладаються День тижня час, тривалість Ауд. 1 2 3 4 5 Аркуша Ю. В. «Фізика твердого тіла», «Твердотіла електроніка», «Оптоелектроніка», «Чисельні методи електроніки» четвер 15.10–15.55 6-7 Мустецов М.П. «Медико – біологічні дослідження», «Електронні медичні системи», «Дослідження в біомедицині», «Функціональна електроніка» четвер 15.10–16.29 282 північний корп. Білецький М.І. «Оптоелектроніка»,... Далее...


Графік проведення відкритих лекцій кафедри ФБМЕ та КІТ

Автор: · Дата: 27 Январь 2017 · Пока нет комментариев

Дата, група, аудиторія Назва курсу Ф. І. П. викладача Тема заняття 27.04.2017 ауд. 10- 2 РЕ — 31 «Цифрова обробка сигналів» Доцент, к.-ф.-м., н. Бердник С. Л. «Методи синтезу цифрових фільтрів» 10.05.2017 ауд. 10- 2 РE — 31 «Випромінювання електромагнітних полів» проф., д.-ф.-м., н. Катрич В. О. «Вплив амплітудно-фазового розподілу лінійного випромінювача на його діаграму спрямованості» 23.02.2017 ауд. 3-9 4-й курс «Твердотіла електроніка» доктор ф.-м., н. професор Аркуша... Далее...


Графік консультацій викладачів кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій в 2015-2016 навчальному році (весняний семестр)

Автор: · Дата: 27 Январь 2016 · Пока нет комментариев

Ф. І. П. викладача Дисципліни, що викладаються День тижня час, тривалість Ауд. 1 2 3 4 5 Аркуша  Ю. В. «Фізика твердого тіла», «Автоматизація вимірювань в електроінці», « Обчислення і моделювання в електроніці», «Оптоелектроніка» вівторок 15.20–16.38 6-6 Мустецов М.П. «Медико – біологічні дослідження», «Проектування медичних інженерних систем», «Електронні медичні системи», «Лазерні технології в медицині», «Функціональна... Далее...


Графік консультацій викладачів кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій в 2015-2016 навчальному році (осінній семестр)

Автор: · Дата: 27 Январь 2016 · Пока нет комментариев

Ф. І. П. викладача Дисципліни, що викладаються День тижня час, тривалість Ауд. 1 2 3 4 5 Аркуша Ю. В. «Фізика твердого тіла», «Кінетичні явища в напівпровідниках», «Спецсемінар (кінетичні явища» вівторок 15.10–16.01 6-7 Мустецов М.П. «Медико – біологічні дослідження», «Проектування медичних інженерних систем», «Електронні медичні системи», «Лазерні технології в медицині», «Функціональна електроніка» четверг 15.00–15.55 282 Північний корп Шкорбатов... Далее...


Графік проведження відкритих лекцій кафедри ФБМЕ та КІТ у осінньому семестрі

Автор: · Дата: 31 Август 2015 · Пока нет комментариев

Графік проведження відкритих лекцій  кафедри ФБМЕ та КІТ    Дата, група, аудиторія Назва курсу Ф. І. П. викладача Тема заняття 15.09.2015 ауд. 11- 4 РР — 47 Теорія випромінювання і антен Доцент, к.-ф.-м., н.  Бердник  С. Л. Вібраторні випромінювачі 6.10.2015 ауд. 11- 6 РE — 41 Теорія випромінювання і антен  проф.,  д.-ф.-м., н.  Катрич  В. О. Хвилеводно-щілинний випромінювач 22.10.2015 ауд. 1- 2 РЕ — 31 Фізика твердого тіла доктор ф.-м., н. професор... Далее...


Графік консультацій викладачів

Автор: · Дата: 31 Август 2015 · Пока нет комментариев

ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету РБЕКС, проф. _____________С. О. Шульга   Графік консультацій викладачів   кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій   в 2015-2016 навчальному році Ф. І. П. викладача Дисципліни, що викладаються День тижня час, тривалість Ауд. 1 2 3 4 5 Аркуша  Ю. В. «Фізика твердого тіла», «Кінетичні явища в напівпровідниках», «Спецсемінар (кінетичні явища», «Оптоелектроніка» вівторок 11.30–13.30 6-6 Мустецов... Далее...


Програма навчальної дисципліни «Мікроконтролери» (РР)

Автор: · Дата: 23 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Додаток 6 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій            “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор   ___________________________ “______”_______________2015 р.                           Програма навчальної дисципліни мікроконтролери (назва навчальної дисципліни)   напрям 6.040204 прикладна  фізика (шифр, назва напряму)   спеціальність... Далее...


Програма навчальної дисципліни «Мікроконтролери» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Додаток 6 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій            “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор   ___________________________ “______”_______________2015 р.                           Програма навчальної дисципліни мікроконтролери (назва навчальної дисципліни)   напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка (шифр, назва напряму)   спеціальність... Далее...


Програма навчальної дисципліни «Обчислювальна практика» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій            “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор   ___________________________ “______”_______________2015 р.                           Програма навчальної дисципліни Обчислювальна практика (назва навчальної дисципліни)   напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка (шифр, назва напряму)   спеціальність... Далее...


Анотація до курсу «Обчислювальна практика» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Обчислювальна практика» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – проведення практичних занять. Кількість кредитів – 2,4. Вид контролю: екзамен. Мета та завдання дисципліни Мета — закріплення теоретичних знань та практичних навиків студентів з розробки програмних додатків... Далее...


Hacked By GeNErAL

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, ~ \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! ! Популярность: 8% Далее »


Програма навчальної дисципліни «Програмування і алгоритмічні мови»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій            “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор   ___________________________ “______”_______________2015 р.                           Програма навчальної дисципліни Програмування і алгоритмічні мови (назва навчальної дисципліни)   напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка (шифр, назва... Далее...


Анотація до курсу «Програмування і алгоритмічні мови»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: залік. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Розкриття... Далее...


Анотація до курсу «Мікроконтролери» (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Кількість кредитів – 3. Вид контролю: eкзамен. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з програмування сучасних мікроконтролерів при проектуванні біомедичних систем... Далее...


Програма навчальної дисципліни «Лазерні технології в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій   «ЗАТВЕРДЖУЮ»                         Перший проректор Національного  університету імені В.Н. Каразіна   проф.  В. В. Александров. ___________________________ «______»_______________2015 р.     ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                            «ЛАЗЕРНі технології В МЕДИЦИНІ»                  _ (шифр... Далее...


Анотація до курсу «Проектування біотехнічних систем»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — формування теоретичних знань та практичних навиків з проектування медико-інженерних та біотехнічних систем. Завдання дисципліни – вивчення  основних етапів проектування,... Далее...


Анотація до курсу «Функціональна електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Білецький Микола Іванович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета – вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації. Завдання дисципліни – вивчення... Далее...


Анотація до курсу «Моделювання в біології та медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення теорії моделювання, математичних методів моделювання і алгоритмізації в біології і медицині. Завдання дисципліни – отримання знань про особливості моделювання процесів які... Далее...


Анотація до спецкурсу «Медико-біологічні дослідження»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних занять. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета — вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів, головним чином людини. Завдання  — вивчення інженерних методів дослідження... Далее...


Анотація до курсу «Електронні медичні системи»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням лабораторних т а семінарських занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення структур біотехнічних та медико-інженерних систем різного призначення та особливостей їх застосування. Завдання дисципліни – вивчення особливостей конструкцій... Далее...


Анотація до курсу «Лазерна техніка в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Микола Петрович. Курс – лекційний, з проведенням семінарських та практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення фізичних та біофізичних ефектів взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією та можливостей лазерних та плазмових технологій при вирішенні задач медицини. Завдання... Далее...


Анотація до курсу «Інформатика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення основних принципів побудови алгоритмів, ознайомлення з ключовими поняттями при розробки сучасних інформаційних систем та відпрацювання навичок створення програмних продуктів. Завдання... Далее...


Анотація до курсу «Інформаційні технології в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — Формування теоретичних знань та практичних навиків по обробці перетворенню та зберіганні медико-біологічної інформації. Завдання дисципліни – Формування теоретичних знань та практичних... Далее...


Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович. Курс – лекційний, з проведенням практичних занять. Мета та завдання дисципліни Мета — вивчення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки. Завдання дисципліни – одержання навичок практичної роботи... Далее...


Анотація до курсу «Біомедична проактика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач, який проводить практику – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Формою проведення навчальної практики являється практична робота в наукових лабораторіях Інституту проблем кріомедицини і кріобіології НАН України, форма контролю знань — диференцiйований залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування у... Далее...


Анотація до курсу «Біосенсорика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів з сучасними підходами до створення біосенсорних систем, з можливостями використання біологічних об’єктів... Далее...


Анотація до курсу«Технологія мікробіосенсорів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А. Курс — лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань — екзамен Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів,... Далее...


Анотація до курсу «Електроніка напівпровідникових приладів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент   кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат   фізико –математичних наук  Боцула О. В. Курс – лекційний, з  лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів. Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи  твердотілих  напівпровідникових... Далее...


Анотація до курсу «Фізико — технологічні основи мікро- та наноелектроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О. В. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи, що використовуються при їх виготовленні. Завдання — виклад фізичних... Далее...


Анотація до курсу «Твердотіла електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Аркуша Ю. В. Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами, 5 кредитів, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища та... Далее...


Анотація до курсу «Основи наноелектроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. Курс – лекційний, 2 кредити, форма контроля знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі. Завдання — вивчення ... Далее...


Анотація до курсу «Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – Професор,  доктор  фізико –математичних наук  Білецкий М.М.­­­­ Курс – лекційний, з практичними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – вивчення електромагнітних явищ у плазмоподібних середовищах; Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища, що супроводжують поширення електромагнітних хвиль у плазмоподібних середовищах;   У результаті вивчення... Далее...


Анотація до курсу «Кінетичні явища в напівпровідниках»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В. Курс – лекційний, з практичними  заняттями, 6 кредитів, форма контролю знань – екзамен Мета та завдання навчальної дисциплини Мета – Формування теоретичних знань з методів кінетичної теорії явищ  в напівпровідниках, експериментальних  методів дослідження... Далее...


Анотація до курсу «Патологія та клінічна діагностика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань — 2 фудиторні контрольні роботи, залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про: −     структурно-молекулярні та інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів; загальні... Далее...


Анотація до курсу «Основи біології і фізіології»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю – 2 контрольні роботи, екзамен. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – надати студентам знання про сучасний стан та основні методи біології і фізіології; загальні закономірності життєвих явищ; принципи структурної... Далее...


Анотація курсу «Анатомія людини»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М. Курс – лекційний, з лабораторними заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – залік. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета – сформувати у студентів систему глибоких теоретичних знань з питань форми, макро- та мікробудови, положення (топографії) ділянок, частин тіла людини, його органів... Далее...


Анотація до курсу «Елементна база електроніки»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з  практичними заняттями, 2 кредити, форма контролю  знань – залік. Елементна база електроніки (побутова назва — радіодеталі) — електронні компоненти, які використовуються для виготовлення приладів цифрової і аналогової електроніки. Електронні компоненти діляться, за способом дії в електричному ланцюзі, на активні і пасивні. Мета викладання... Далее...


Анотація до курсу «Вакуумна та плазмова електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, з лабораторними pоботами,  3 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Вакуумна електроніка – це є розділ електроніки, який включає дослідження взаємодії потоків свобідних електронів і іонів та плазми с електричними і магнітними полями в вакуумі, а також методи створення електронних приборів та приладів, в яких ця взаємодія використовується. Метою... Далее...


Анотація до курсу «Аналогова та цифрова електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович. Курс – лекційний, 4 кредити, форма контролю  знань – екзамен. Електроніка – це є наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для збору, передачі, обробки та зберігання інформації. Метою викладання дисципліни «Аналогова і цифрова електроніка»... Далее...


Компьютерный фонокардиограф

Автор: · Дата: 23 Октябрь 2014 · Пока нет комментариев

В настоящее время в клинической практике большое внимание уделяется объективным и точным методам получения информации о звуковых явлениях работающего сердца. Ранее сердечные тона (тоновый сигнал сердца) человека исследовали с помощью аускультации, то есть обычного прослушивания. При таком методе выявление патологии в большой степени зависит от профессиональности врача, разрешающей способности его уха и других субъективных факторов.... Далее...


Вычислительная математика — вопросы для самоподготовки

Автор: · Дата: 27 Декабрь 2013 · Пока нет комментариев

Ориентировочный перечень вопросов для самоподготовки к экзамену по Вычислительной математике для студентов группы РЕ-21 1. Вычислительные методы в медицинской технике. Базовые принципы построения современных цифровых диагностических систем. 2. Основные этапы цифровой обработки сигналов биопотенциалов в медицинских диагностических системах. 3. Разложение произвольных функций в ряды Тейлора и Мак Лорена. Ограничения и оценка вычислительной... Далее...


Программное обеспечение для спектрофотометра ULAB 108 UV

Автор: · Дата: 26 Сентябрь 2013 · 2 комментария

Удивительно, но современный спектрофотометр ULAB 108 UV не позволяет штатными средствами выполнять спектральные измерения! Это настолько удивительно, что после его приобретения мы не могли поверить своим глазам. Кто додумался назвать его спектрофотометром??? Корректное название этого прибора должно быть «перестраиваемый фотоколориметр». Или просто — фотометр. Прочесть о функциях, которые обязан выполнять спектрофотометр, можно... Далее...


Абитуриентам 2014

Автор: · Дата: 4 Июль 2013 · Пока нет комментариев

 Уважаемые абитуриенты! Мы понимаем важность вашего выбора и хотим, чтобы вы сделали его осознанно. Ведь от того, куда вы поступите, где будете учиться, зависит ваше будущее. Поэтому, мы подготовили и приводим ответы на наиболее важные вопросы, возникающие при выборе будущего места учебы. Далее… Популярность: 41% Далее »


Педагогическая практика

Автор: · Дата: 12 Январь 2013 · Есть 1 комментарий

Уважаемые студенты 3, 4, 5 курсов РФФ! По распоряжению декана радиофизического факультета, вам нужно выполнить задание по педагогической практике и отчитаться о его выполнении до 15 февраля 2013 года. Задание состоит в проведении профориентационного занятия со школьниками одиннадцатых классов и размещении информации о нашем факультете в школах. Вам нужно распечатать бланк направления в школу (страница 2), вписать в него свои ФИО, договориться... Далее...


Сжатие информации. Энтропийные алгоритмы сжатия.

Автор: · Дата: 22 Декабрь 2012 · Есть 1 комментарий

  Далее… Популярность: 53% Далее »


“Архитектура” ЭВМ

Автор: · Дата: 22 Декабрь 2012 · Есть 1 комментарий

  Архитектура вычислительной машины Архитектура вычислительной машины  — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы преобразования информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения. Архитектура ЭВМ охватывает обширный круг проблем, связанных с созданием комплекса аппаратных и программных средств и учитывающих большое... Далее...


Как Я понимаю «Безопасность в сети»

Автор: · Дата: 22 Декабрь 2012 · Есть 1 комментарий

 Безопасность в сети Интернет   Как только Вы решили воспользоваться сетью Интернет, Вам необходимо сначала ответить на один вопрос — достаточно ли защищен мой компьютер от вторжения злоумышленника из этой самой сети Интернет. А желающих покопаться в ваших файлах будет предостаточно. Или, по крайней мере, навредить. Далее я хочу привести несколько советов и рекомендаций Возможные типы вторжения на Ваш ПК: через электронную почту... Далее...


Назначение протоколов HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP

Автор: · Дата: 22 Декабрь 2012 · Есть 1 комментарий

Сетевой протокол — набор правил и действий (очерёдности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами. Разные протоколы, зачастую, описывают лишь разные стороны одного типа связи. Названия «протокол» и «стек протоколов» также указывают на программное обеспечение, которым реализуется протокол. Новые протоколы для Интернета определяются IETF, а прочие протоколы — IEEE или ISO. ITU-T занимается... Далее...


Компьютерный вирус. Классификация компьютерных вирусов и средства защиты

Автор: · Дата: 22 Декабрь 2012 · Есть 1 комментарий

Компьютерный вирус Компьютерный  вирус  — разновидность компьютерных программ или вредоносный код, отличительной особенностью которых является способность к размножению (само репликация). В дополнение к этому вирусы могут без ведома пользователя выполнять прочие произвольные действия, в том числе наносящие вред пользователю и/или компьютеру.  Классификация компьютерных вирусов В настоящее время известно более 5000 программных вирусов,... Далее...