Аспірантура

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії “Фізична та біомедична електроніка”
(спеціальність 176 – Мікро- та наносистемна техніка)

Навчальні плани підготовки доктора філософії за спеціалізацією “Фізична та біомедична електроніка” спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка для денної та заочної форми навчання