Наукова робота

Патенти Статті

Тези доповідей Підручники

Монографії

Наукова робота

Основою розвитку кафедри і базою підготовки фахівців високого рівня є наука.

У науковій роботі беруть участь всі викладачі та співробітники кафедри, а також студенти спеціальностей «Фізична і біомедична електроніка», «Радіофізика і електроніка». Крім того, в окремих наукових проектах, беруть участь студенти інших спеціальностей.

Наука – основа підготовки фахівців вищої кваліфікації – магістрів, спеціалістів, аспірантів, докторантів.

Основні наукові напрями та наукові школи кафедри.

 

Фундаментальні дослідження і розробка нових електронних пристроїв для систем медицини, охорони здоров’я та екології.

 

Наукові керівники: д. Ф.-м. н, проф. Катрич В.О., к. Ф.-м. н., доц. Білецький М.І., доц. Думин А.М., д. Ф.-м. н, проф. Бабич Є.М.)

В рамках основного наукового напрямку на кафедрі виконуються держбюджетні теми.

Фундаментальні дослідження приладів з міждолинним перенесенням електронів з метою створення високоефективних генераторів мм-і субмм- діапазонів. (Наукові керівники: д. Ф.-м. н, проф. Аркуша Ю.В., д. Ф.-м. н., Проф. Прохоров Е.Д.).

В рамках цього напрямку виконуються держбюджетні теми з метою застосування наукових результатів для створення приладів біомедичного призначення.

 

Фундаментальні дослідження нано – і мікроструктур з резонансно-тунельними і лавинними явищами на основі напівпровідників А3В5. (Науковий керівник: д. Ф.-м. н., Проф. Прохоров Е.Д.)

В рамках цього напрямку виконується держбюджетна тема з метою і застосування результатів дослідження для створення приладів з туннелированием, резонансним туннелированием, з пролітних і лавинними ефектами, які можна використовувати для створення приладів біомедичного призначення.

З метою вирішення актуальних наукових завдань на сучасному світовому рівні таких як:

– електродинамічне моделювання впливу нестаціонарних широкосмугових електромагнітних полів на біологічні об’єкти;

– дослідження фізичних явищ в напівпровідникових сполуках під впливом джерел короткохвильового випромінювання ультрафіолетового діапазону і його детектировании,

кафедра залучає фахівців інших кафедр радіофізичного, біологічного та медичного факультетів університету.

При виконанні науково-дослідних робіт, підтримуються міжнародні зв’язки із зарубіжними партнерами, діють науково-методичні семінари, здійснюється науково-дослідна робота студентів.

У дослідженнях з наукової тематики кафедри беруть участь студенти, як в рамках навчального процесу, так і у вільний час. Теми курсових і дипломних проектів видаються в рамках наукових напрямків кафедри.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з різними профільними установами:

– Інститут радіоастрономії НАН України;

– Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

– Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова АМН України;

– Національний фармацевтичний університет;

– Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва АМН України;

– Інститут патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України;

– Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України;

– Харківський державний медичний університет;

– Науково-технічний комплекс «Інститут монокристалів»;

– Інститут радіофізики та електроніки НАН України;

– Науково-технічний центр «ХФТІ».

Викладачами і співробітниками кафедри за останні три роки опубліковано понад 100 статей, 12 з них у виданнях далекого зарубіжжя,, 9 статей у співавторстві зі студентами, зроблено понад 30 доповідей на міжнародних наукових конференціях. Співробітниками кафедри за три роки отримано 4 патенти. За цей час видано 6 навчальних посібників з грифом МОН України.

Міжнародна співпраця