Робочі програми навчальних дисциплін

Спеціальність 176 «Мікро- та наносистемна техніка»

  • Освітньо-професійна програма «Мікро- та наносистемна техніка» (бакалавр)

Робочі  програми та НМК дисциплін можна переглянути за цим посиланням

  • Освітньо-професійна програма «Фізична та біомедична електроніка» (магістр)

Робочі  програми та анотації дисциплін можна переглянути за цим посиланням

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

  • Освітньо-професійна програма «Радіофізика і електроніка та біофізика» (бакалавр)

  • Освітньо-професійна програма «Радіофізика і електроніка» (магістр)

  • Освітньо-професійна програма «Біофізика» (магістр)

Робочі програми та анотації дисциплін можна переглянути за цим посиланням