Робочі програми навчальних дисциплін

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

1 курс (бакалавр):

Інформатика (доц. Мустецов Т.М.)

Основи біології та фізіології (доц. Федосова С.М.)

Анатомія людини (доц. Федосова С.М.)

Програмування й алгоритмічні мови (ст. викл. Антоненко Є.О.)

2 курс (бакалавр):

Обчислювальна математика та інженерна комп’ютерна графіка (доц. Мустецов Т.М.)

Медико-біологічні дослідження (проф. Мустецов М.П.)

3 курс (бакалавр):

Вакуумна електроніка (доц. Катрич Г.С.)

Взаємодії біологічних об’єктів з фізичними полями (проф. Шкорбатов Ю.Г.)

Лабораторно-аналітична техніка (доц. Дацок О.М.)

Біомедична практика (літня) (проф. Нардід О.А.)

Випромінювання електромагних полів  (проф. Катрич В.О.)

Елементна база електроніки (доц. Стервоєдов М.Г.)

Фізика напівпровідників (проф. Аркуша Ю.В.)

Цифрова обробка та перетворення сигналів (доц. Бердник С.Л.)

4 курс (бакалавр).  Напрям підготовки 6.050801 – мікро-та наноелектроніка:

Аналогово-цифрова схемотехніка (доц. Стервоєдов М.Г.)

Вакуумна електроніка (доц. Катрич Г.С.)

Медична електроніка (доц. Дацок О.М.)

Мікроконтролери (ст. викл. Антоненко Є.О.) Матеріали для студентів

Твердотільна та оптоелектроніка (проф. Аркуша Ю.В.)

Фізико-технологічні основи мікро та наноелектроніки (доц. Боцула О.В.)

Біосенсорика (проф. Нардід О.А.)

Електронні медичні системи (проф. Мустецов М.П.)

Лазерні та плазмові технології в медицині (проф. Мустецов М.П.)

Патологія (доц. Федосова С.М.)

Прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині (доц. Дацок О.М.)

5 курс (магістр):

Захисні реакції на екзогенні впливи (проф. Шкорбатов Ю.Г.)

Комп’ютерні технології в біоінженерії (доц. Мустецов Т.М.)

Моделювання в біології та медицині (доц.  Мустецов Т.М.)

Проектування вузлів  медичної апаратури (доц. Дацок О.М.)

Технологія мікробіосенсорів (проф. Нардід О.А.)

Зондові нанотехнології в електроніці (доц. Боцула О.В.)

Інформаційні технології в медицині (доц. Мустецов Т.М.)

Фізика нанорозмірних систем (доц. Боцула О.В.)

Функціональна електроніка (проф. Мустецов М.П.)

6 курс (магістр):

Інтроскопія (проф. Мустецов М.П.)

Проектування медико-інженерних систем (проф. Мустецов М.П.)

Системи заміщення органів і функцій (ст. викл. Кожешкурт В.О.)

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

1 курс (бакалавр):

Інформатика (доц. Мустецов Т.М.)

3 курс (бакалавр):

Числові методи в твердотільній електроніці (ст. викл. Приходько К.Г.) – не викладається у 2018-2019 н.р.

Теорія випромінювання і антени (доц. Бердник С.Л.)

Фізика напівпровідників (проф. Аркуша Ю.В.)

Фізика твердого тіла (проф. Аркуша Ю.В.) – не викладається у 2018-2019 н.р.

4 курс (бакалавр). Напрям підготовки 6.040204 – прикладна фізика:

Аналогова та  цифрова схемотехніка (доц. Стервоєдов М.Г.)

Вакуумна електроніка (доц. Катрич Г.С.)

Мікроконтролери (ст. викл. Антоненко Є.О.)

Твердотільна та оптоелектроніка (проф. Аркуша Ю.В.)

Теорія випромінювання  і антени (проф. Катрич В.О.)

Електроніка напівпровідникових приладів (доц. Боцула О.В.)

Оптоелектроніка (доц. Боцула О.В.)

5 курс (магістр):

Електромагнітні властивості наноструктур (проф. Білецький М.М.)

Інформаційні комп’ютерні технології (доц. Мустецов Т.М.)

Кінетичні явища в напівпровідниках (проф. Аркуша Ю.В.)

Фізико-технологічні основи мікро та наноелектроніки (доц.  Боцула О.В.)

Зондові нанотехнології в електроніці (доц. Боцула О.В.)

Обчислення та моделювання в електроніці (доц. Боцула О.В.)

Фізика нанорозмірних систем (доц. Боцула О.В.)

Функціональна електроніка (доц. Мустецов М.П.)

6 курс (магістр):

Діелектричні плівки та покриття (проф. Аркуша Ю.В.)

Квантово-розмірні ефекти в приладах електроніки (доц. Боцула О.В.)

Кріогенна наноелектроніка (доц. Боцула О.В.)

Проектування систем на кристалі (проф. Аркуша Ю.В.)

Сучасні методи діагностики поверхні (проф. Аркуша Ю.В.)

 

Спеціальність 105 Прикладна фізики та наноматеріали (ОПП «Біофізика»)

5 курс (магістр):

Зондові нанотехнології в електроніці (доц. Боцула О.В.)

6 курс (магістр):

Технологія мікробіосенсорів (проф. Нардід О.А.)