Підручники

2018 рік

  1. Інформаційні технології в медицині: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.050802 «Фізична та біомедична електроніка» /уклад. Т. М. Мустецов. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 52 с.
  2. Мустецов Т. М. Функціональна електроніка: навчальний посібник / Т. М. Мустецов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 180 с.

2016 рік

  1. Методи комп’ютерного експерименту в радіофізиці : навчальний посібник / М.В.Андрєєв, С.Л. Бердник, О.Б.Гниленко, О.О. Дробахін, В.О. Катрич, С.О. Погарський – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 256 с.