Анотація до курсу “Мікроконтролери” (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович.

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Кількість кредитів3.

Вид контролю: eкзамен.

Мета та завдання дисципліни

Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з програмування сучасних мікроконтролерів при проектуванні біомедичних систем та електронних пристроїв будь-якого призначення.

Завдання дисципліни – вивчення архітектури сучасних мікроконтролерів та основ їх програмування, розробка діючих макетів електронних пристроїв.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати:  архітектуру сучасних мікроконтролерів, основні підходи до розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів, існуючі апаратні а програмні засоби розробки;

вміти: використовувати сучасні засоби розробки та відповідне програмне забезпечення для написання програмного коду мікроконтролера, проектувати електронні пристрої на базі мікроконтролерів, оптимізувати програмний код для конкретної моделі мікроконтролера.

 

Література.

1. Малахов В.П., Мікроконтролери / В.П. Малахов, Д.П. Яковлев. – Одеса: Наука і техніка, 2008. – 224 с.

2. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы ATMEL. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2006. – 560с.

3. Элджер Д., Библиотека программиста C++/ Д. Элджер – Питер, 1999. – 320 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.