Анотація до курсу “Програмування і алгоритмічні мови”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович.

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Кількість кредитів – 3.

Вид контролю: залік.

Мета та завдання дисципліни

Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Розкриття можливостей об’єктно орієнтованого програмування.

 

Завдання дисципліни – набуття практичних навиків з розробки сучасних програмних додатків на мові програмування С++. Підготовка студентів до курсів «Обчислювальна математика» та «Мікроконтролери», які вимагають знань мови програмування С++.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати:  синтаксис мови програмування С++, можливості та засоби об’єктно-орієнтованого програмування;

вміти: самостійно розробляти програмні додатки, застосовувати мову програмування С++ для розв’язання прикладних задач математики і фізики.

 

Література.

  1. Джефф Элджер, Библиотека программиста  C++. – Питер, 1999. – 320 с.
  2.  William H. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-521-43108-5. 994 P.
  3. Архангельский А.Я. Приемы программирования С++ Builder 6 и 2006 / А.Я. Архангельский. – М.: «Бином», 2006. – 991с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.