Анотація до курсу «Біосенсорика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А.

Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – ознайомлення студентів з сучасними підходами до створення біосенсорних систем, з можливостями використання біологічних об’єктів різного рівня організації як біологічних перетворювачів в сучасних біосенсорах, з найбільш ефективними варіантами біологічних та фізико-хімічних перетворювачів в біосенсорах системах.

Завдання – формування у студентів знань про основні принципи функціонування різних типів біосенсорах систем, взаємодії різноманітних біологічних та фізико-хімічних перетворювачів, умов їх практичного застосування.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: сучасні досягнення в розробці біосенсорів і їх переваги порівняно з існуючими аналітичними методами;

вміти: визначати основні класи біосенсорів, використовувати теоретичні підходи створення сучасних біосенсорах , оцінювати екологічні й біологічні ризики впровадження біосенсорних технологій.

Література

  1. Биосенсоры: основы и приложения / Под ред. Э. Тернера, И.  Карубе, Дж. Уилсона. М.:  Мир, 1992.- 615с.

 

  1. С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. Київ, Наукова думка, 2006.- 256с.

 

  1. Kell D.B., Davey C.L. Conductimetric and impediometric devices / Biosensors. A practical approach. Ed. By A.F. Gass.-Oxford, IRL Press, 1990.-P. 125-153.

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.