Анотація до курсу “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – Професор,  доктор  фізико –математичних наук  Білецкий М.М.­­­­

Курс – лекційний, з практичними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення електромагнітних явищ у плазмоподібних середовищах;

Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища, що супроводжують поширення електромагнітних хвиль у плазмоподібних середовищах;  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  електромагнітні явища у плазмоподібних середовищах, їх властивості та характеристики;

вміти: орієнтуватися в сучасній радіофізиці та уміло використовувати все різноманіття  електромагнітних явищ  для  застосувань різного призначення.

 

 

Література

1. Силин В.П., Рухадзе А.А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. – М.: Госатомиздат, 1961.

 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред.- М.: Наука, 1992.

 

3. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. – М.: Наука, 1979.

 

4. Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме. – М.: Наука, 1976.

 

5 Трубников Б.А. Теория плазмы. – М.: Энергоатомиздат, 1996.

 

5. Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. – М.: Мир, 1975.

 

7 Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. – М.: Атомиздат, 1979.

 

8. Чен Ф. Введение в физику плазмы. – М.: Мир, 1987.

 

9. Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. – М.: Атомиздат, 1964.

 

10. Майер С.А. Плазмоника: Теория и приложения. – М. : РДХ, 2011.

 

11. Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики плазмы. – М.: Высшая школа, 1988.

 

12. Физический энциклопедический словарь.- М.: БРЭ, 1995.

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.