Анотація до курсу “Електроніка напівпровідникових приладів”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент   кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат   фізико –математичних наук  Боцула О. В.

Курс – лекційний, з  лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю знань – екзамен.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних напівпровідникових приладів.

Завдання – вивчити  фізичні явища та принципи роботи  твердотілих  напівпровідникових  приладів;  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  принципи роботи сучасних  напівпровідникових приладів, їх параметри та характеристики та фізичні процеси, що протікають в них;

вміти: орієнтуватися в сучасних напівпровідникових приладах та використовувати іх в  радіоелектронній апаратурі.

 

 

Література

1.Зи С. Физика полупроводниковых приборов, т.1,2, М. Мир, 1984.

2.Ржевкин  К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов, МГУ, 1986.

3.Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков ,ВШ, М., 1977.

4.Гусева М.Б., Дубинина Е.М. Физические основы твердотельной электроники, М., МГУ, 1986.

5.Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника,  2008, 546 с.

6.Пожела Ю.К. Физика быстродействующих транзисторов, Вильнюс,  Мокслас, 1989

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.