Анотація до курсу “Основи наноелектроніки”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В.

Курс – лекційний, 2 кредити, форма контроля знань – залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування уявлень про властивості, енергетичний спектр та особливості електронного транспорту в наноелектронних структурах та приладах на їх основі.

Завдання – вивчення  фізичних явищ та ефектів, що обумовлені квантовою природою електрона в системах зниженої розмірності та багатошарових гетероструктурах та використання їх для створення приладів наноелектроніки

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:  основні фізичні явища, повязані  з хвильовою  природою заряженних частинок –  розмірним квантуванням, балістичним транспортом, квантовою інтерференцією,  квантовим обмеження та тунельними  ефектами та їх використання  для  створення приладів  наноелектроніки;

вміти: використовувати отриманні знання для правильного розуміння  фізичних процесів в твердотілих приладах. Володіти методами розрахунку та аналізу енергетичного спектру систем зниженої розмірності та електронного транспорту в  наноелектроних системах.

 

 

Література

1. Э. Д. Прохоров  Квантово – размерные эффекты в твердотельных сверхвысокочастотных приборах: Учебное пособие. ─ Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005.- 220 с.

2. В. П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А.  Гридчин Основы наноэлектроники : Учебное пособие. ─  М.: Логос, 2006.─ 496 с.

3. Тагер А.С. Размерные квантовые эффекты в субмикронных полупровод­никовых структурах и перспектива их применения в электронике СВЧ. 4.1. Физи­ческие основы. // Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ,- 1987.- выи.9(403).- с. 21-34.

4.  Борисенко В. Е. Наноэлектроника / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, Е. А. Уткина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 223 с.

5. Шик А .Я., Бакуева Л.Г.. Мусихин С.Ф., Рыков С. А. Физика низкораз­мерных систем: Учебное пособие. – СПб.: Наука. 2001. – 160 с.

6. Мартинес-Дуарт Дж.М., Мартин-Палма Р.Дж., Агулло-Руеда Ф. Нано- технологии для микро- и оптоэлектроники / Пер. с англ. – М.: Техносфера. 2007. – 368 с.

7. Ткалич В.Л., Макеева А.В., Оборина Е.Е. «Физические основы наноэлектроники». Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – 83с.

8. Э. Розеншер, Б. Винтер  Оптоэлектроника М:  Техносфера, 2006.– 592 с.

9. Э. Д. Прохоров  Твердотельная электроника: Учебное пособие. ─ Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008.- 544 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.