Анотація до курсу«Технологія мікробіосенсорів»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач курсу – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А.

Курс – лекційний з практичними та семінарськими заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – ознайомлення студентів із сучасними науковими і технологічними засадами створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів, з принципами функціонування біоселективних елементів біосенсорів с погляду застосування їх з різними типами електрохімічних перетворювачів.

Завдання – формування у студентів знань про основні типи мініатюрних електрохімічних біосенсорів, принципи і технології їх виготовлення.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні

    знати: основні  типи існуючих мініатюрних електрохімічних біосенсорів і сучасні досягнення в їх розробці і технологіях;

вміти: визначати основні класи електрохімічних біосенсорів, використовувати теоретичні підходи і сучасні технології створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів.

 

Література

 

  1. Биосенсоры: основы и приложения / Под ред. Э. Тернера, И.  Карубе, Дж. Уилсона. М.:  Мир, 1992.- 615с.

 

  1. С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. Київ, Наукова думка, 2006.- 256с.

 

  1. Kell D.B., Davey C.L. Conductimetric and impediometric devices / Biosensors. A practical approach. Ed. By A.F. Gass.-Oxford, IRL Press, 1990.-P. 125-153.

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.