Анотація до курсу “Твердотіла електроніка”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – Професор  кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, доктор  фізико –математичних наук  Аркуша Ю. В.

Курс – лекційний, з практичними та лабораторними роботами, 5 кредитів, форма контролю знань – екзамен.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – вивчення фізичних принципів  дії сучасних твердотілих приладів;

Завдання – дати необхідний об’єм відомостей  про фізичні явища та принципи, що лежать в основі роботи твердотілих  приладів, їх характеристики та застосування;  

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:  принципи роботи сучасних  твердотілих приладів, їх параметри та характеристики та фізичні процеси, що протікають в них;

вміти: орієнтуватися в сучасній елементній базі електроніки та уміло використовувати все  різноманіття  твердотілих приладів  для  застосувань різного призначення.

 

 

Література

1. Прохоров Э.Д. Твёрдотельная электроника: учебное пособие.-Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2008.-544 с.

2. Епифанов Г.И. Физические основы микроэлектроники. – М: Сов. радио, 1981.

3. Зи.С. Физика полупроводниковых приборов // В 2-х томах. – М.: Мир, 1984.

4. Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов. – М.: изд-во МГУ, 1986.

5. Гусева М.Б., Дубинина Е.М. Физические основы твёрдотельной электроники. – М.: изд-во МГУ, 1986.

6. Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. – М.: Мир, 1973.

7. Голубев Л.В., Леонов Е.И. Сверхрешётки. – М.: Знание, 1977.

8. Пожела Ю.К., Юцене В. Физика сверхбыстродействующих транзисторов. – Вильнюс, «Мокслас» 1989 г.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.