Анотація до курсу “Обчислювальна практика” (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Обчислювальна практика»

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, молодший науковий співробітник Антоненко Євгеній Олександрович.

Курс – проведення практичних занять.

Кількість кредитів – 2,4.

Вид контролю: екзамен.

Мета та завдання дисципліни

Мета – закріплення теоретичних знань та практичних навиків студентів з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Також на меті стоїть підготовка студентів до курсу «Обчислювальна математика».

 

Завдання дисципліни – набуття практичних навиків з розробки сучасних програмних додатків на мові програмування С++. Підготовка студентів до курсів «Обчислювальна математика» та «Мікроконтролери», які вимагають знань мови програмування С++. Набуття навиків застосування мови програмування С++ для вирішення різнопланових прикладних задач

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати:  мову програмування С++, можливості та засоби об’єктно орієнтованого програмування, математичні методи;

вміти: самостійно розробляти програмні додатки, застосовувати мову програмування С++ для розв’язання прикладних задач математики і фізики.

 

Література.

  1. Элджер, Библиотека программиста  C++. – Питер, 1999. – 320 с.
  2. William H. Numerical Recipes in C / The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-521-43108-5. 994 P.
  3. Архангельский А.Я. Приемы программирования С++ Builder 6 и 2006 / А.Я. Архангельский. – М.: «Бином», 2006. – 991с.
  1. http://www.cplusplus.com/

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.