Міжнародна співпраця

Студенти, аспіранти та співробітники кафедри мають змогу відвідувати літні школи, проходити стажування чи виконувати спільні науково-дослідні проекти за кордоном.

За останні роки, у межах розширення співробітництва з країнами Європейського союзу у науковій сфері, студенти, аспіранти та наукові співробітники кафедри виконують проекти у галузі біотехнологій та наноматеріалів у провідних наукових установах Чехії та Німеччини.

Invitation-2016
Invitation-2017-1
Invitation-2017-2
Invitation-2018-1
Invitation-2018-2
Invitation-2019