Катрич Віктор Олександрович

 

   

Катрич Віктор Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національний університету імені В.Н. Каразіна

 

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, відомий у наукових колах української та світової спільноти як фахівець з теоретичної та прикладної електродинаміки і теорії електромагнітного поля. Ним вперше у світовій практиці отримано низку засадничих розв’язків крайових задач електродинаміки щодо розрахунку, проектування, розробки та створення новітніх випромінюючих структур для багатофункціональних радіоелектронних систем. Розроблено та впроваджено випромінюючі структури багатофункціональних радіоелектронних та радіолокаційних систем для різних галузей застосування, у тому числі спеціального призначення, спрямованих на забезпечення обороноздатності держави.

 

Народився: 18 вересня 1944 року в м. Мерефа Харківського району Харківської області.

 

Освіта: повна вища, закінчив у 1967 році Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Радіофізика та електроніка»,

 

Науковий ступінь, вчене звання: захистив докторську дисертацію у 2005 році за спеціальністю «Радіофізика та електроніка», професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій з 2006року.

 

Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus – 11

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602560537

Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричній базі даних Sсopus – 301.

 

Загальна кількість наукових праць – 621.