Аркуша Юрій Васильович

Автор: · Дата: 28 Май 2021 · Пока нет комментариев

 

Аркуша Юрій Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор.

Область наукових інтересів – твердотільна і наноелектроніка.
Scopus ORCID

 

1947 р.н., професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій радіофізичного факультету, доктор фізико-математичних наук Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького у 1974 р. У період 1974 – 1977 р. навчався в очній аспірантурі ХДУ на радіофізичному факультеті. Кандидатську дисертацію захистив у 1987р., а докторську дисертацію «Роль контактів у підвищенні ефективності та граничних частот генерації діодів Ганна мм і субмм діапазонів» за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика» у 1998 р. Працював на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, доцента, а з 1999 р. – професора кафедри напівпровідникової та вакуумної електроніки (нині кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій). Професор Аркуша Ю.В. на високому професійному рівні читає розроблені ним курси: “Чисельні методи”, загальний курс “Оптоелектроніка” для студентів старших курсів радіофізичного факультету. Крім того читає спецкурси «Фізика твердого тіла» і спецкурс «Кінетичні явища в напівпровідниках», веде лабораторні практикуми, проводить практичні заняття з загальних курсів, керує бакалаврськими та магістерськими дипломними роботами студентів. Теми дипломних робіт, виконаних під його керівництвом, завжди видрізняються актуальністю тематики. Спільно зі студентами опубліковано 9 наукових статей. Підготував двох кандидатів наук. У співавторстві підготував 4 навчальних посібника. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Наукова діяльність професора Аркуші Ю.В. пов’язана з фундаментальними дослідженнями приладів з міждолинним переносом електронів з метою створення високо ефективних генераторів мм-і субмм-діапазонів. Є автором та співавтором понад 130 наукових публікацій. Професор Аркуша Ю.В. є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, член секції «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації» Вченої ради Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту з науково-дослідних робіт, а також член вченої ради радіофізичного факультету.

Основні наукові публікації

1. Аркуша Ю.В., Прохоров Э.Д. Влияние инерционности перераспределения электронов в GaAs на измерение V – E СВЧ-методом. Радиотехника и электроника.- 1978.- № 4.- С. 878-880.
2. Аркуша Ю.В., Дрогаченко А.А., Прохоров Э.Д. Влияние формы напряжения на эффективность генерации коротких диодов Ганна. Вестник ХГУ. Серия «Радиофизика и электроника». – Харьков : ХГУ. 1986. – № 285. – С. 12-14.
3. Аркуша Ю.В., Дрогаченко А.А., Прохоров Э.Д. Влияние формы напряжения на энергетические характеристики диодов Ганна с длиной менее 1 мкм. Радиотехника и электроника.- 1988.- № 5.- С. 1050-1054.
4. Аркуша Ю.В., Дрогаченко А.А., Прохоров Э.Д. Влияние запорного металлического контакта на работу коротких диодов Ганна. Радиотехника и электроника.- 1988.- № 6.- С. 1295-1301.
5. Аркуша Ю.В., Прохоров Э.Д. Материалы для диодов Ганна на основе перспективных полупроводников А3В5. Функциональные материалы. – 1995. – Т. 2. – № 4. – С. 397-400.
6. Аркуша Ю.В., Прохоров Э.Д., Стороженко И.П. Влияние металл-гетерокатода на работу GaAs-диода Ганна. Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т. 9. – № 3. – С. 903-912.
7. Аркуша Ю.В., Стороженко И.П., Прохоров Э.Д. Энергетические и частотные характеристики GaAs диодов Ганна с AlxGa1-xAs и GaPxAs1-x катодами. Радиофизика и электроника. Сб. научн. тр. НАН Украины. Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова; – Х: 2007. – Т.12, № 3.– C. 579-583.
8. Аркуша Ю.В., Стороженко И.П. Перспективы использования диодов Ганна на основе GaN, AlN и InN. Радиофизика и электроника.- Харьков : Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2011. Т. 2(16), № 1. – С. 58 – 63.

Рубрика: Співробітники ·  

Комментирование закрыто.